Het Zuidwesthoek College en de steenfabrieken

In samenwerking met heemkundekring het Zuidkwartier werd door het Zuidwesthoek College een kunstproject opgezet over de geschiedenis van de steenfabrieken in de gemeente Woensdrecht. Op deze manier wil de heemkundekring de jeugd betrekken bij de geschiedenis van de gemeente. De leerlingen brachten een bezoek aan de overblijfselen van steenfabriek De Vijver en aan de voormalige steenfabriek in Wouwse Plantage, nu een museum. Ze maakten een kunstzinnige maquette, enkele schilderijen en foto’s. Deze werden gisteren in museum Den Aanwas aan de vice-voorzitter van het Zuidkwartier, Bert Janssens, overhandigd door leerling Kuba Brzezinsky en zijn lerares. De pers was goed vertegenwoordigd.

In de Tijding staat een artikelenreeks over de steenfabrieken.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Het Zuidwesthoek College en de steenfabrieken

Foto van de maand juni

Aan het begin van iedere maand kiest de werkgroep fotografie de Foto van de maand. Deze foto moet in de voorafgaande maand in de gemeente Woensdrecht gemaakt zijn en er moet een duidelijke relatie zijn met de Zuidwesthoek.

Wandelen bij de Duintjes.

Foto: Frans Klaassen

 

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Foto van de maand juni

Het Vergeten Festival

Afgelopen zaterdag werd in zorgcentrum Mariahove in Ossendrecht ‘Het Vergeten Festival’ gehouden: een informatiemarkt voor dementerenden en hun mantelzorgers. Ook onze heemkundekring was daar vertegenwoordigd met oude spullen uit ons museum en met een presentatie van Toen en Nu foto’s. Deze kunnen zorgen voor het ophalen van oude herinneringen en dat gebeurde ook door muzikale optredens met oude liedjes. Jan Luysterburg en Cor Cleeren vormden de gehele dag de bemanning van onze kraam. De dag werd geopend door wethouder Lars van Beek.

    

Geplaatst in 2017, HKK | Reacties uitgeschakeld voor Het Vergeten Festival

Foto van de maand mei

Een beetje verlaat door mijn vakantie, hier alsnog de foto van de maand mei. Deze keer een ingezonden foto van Ad van Loenhout. Een voorbeeld dat navolging verdient. De foto moet wel aan onderstaande voorwaarden voldoen. Je kunt je foto mailen naar klaassen.frans@gmail.com

Aan het begin van iedere maand kiest de werkgroep fotografie de Foto van de maand. Deze foto moet in de voorafgaande maand in de gemeente Woensdrecht gemaakt zijn en er moet een duidelijke relatie zijn met de Zuidwesthoek.

De oprijlaan van hoeve Calfven op 9 mei 2017.

Geplaatst in 2017, Foto van de maand | Reacties uitgeschakeld voor Foto van de maand mei

Koninklijke onderscheiding voor Jan van Elzakker

HET HEEFT DE KONING BEHAAGD …

Op zondag 21 mei 2017 deed Jan van Elzakker (40 jaar geleden medeoprichter van Heemkundekring Het Zuidkwartier) een verwoede poging om binnen twee keer drie kwartier meer dan vier eeuwen heemkundige geschiedenis te behandelen en ook nog uit te leggen waarom er in het uiterste westen van Noord-Brabant zoveel antipathie is, of liever gezegd was, tegenover Baarege, Woogeraaje en bepaalde andere dorpen. Bijna honderd aanwezigen luisterden ademloos naar zijn verhaal. Jan bracht het weer als vanouds, met een enorme parate kennis en met heel veel passie.

Aan Jan was verteld dat de zaal van Hotel Dekkers in Ossendrecht na kwart voor twaalf moest worden ontruimd, omdat er om half een weer een andere activiteit zou plaatsvinden. Jan zon tevergeefs op manieren om meer tijd tot zijn beschikking te krijgen.

 

Precies om kwart voor twaalf onderbrak voorzitter Jan Luysterburg de boeiende voordracht. Hij kondigde aan dat er nog iemand was die een boodschap had te verkondigen. Daarop kwam burgemeester Steven Adriaansen, compleet met ambtsketen, de zaal binnen, gevolgd door wethouder Jeffrey van Agtmaal, CDA-fractievoorzitter Ad Pijnen en een grote schare familieleden van Jan van Elzakker. Jan was totaal verrast.

De burgemeester stak de loftrompet over de vele verdiensten van Jan voor de heemkundekring, voor Hotak en de Woensdrechtse gemeenschap in het algemeen. Ook had hij veel waardering voor de activiteiten van de heemkundekring. Aan het eind van zijn betoog gebeurde wat inmiddels iedereen voelde aankomen: Jan van Elzakker werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Het duurde geruime tijd voordat iedereen in de lange rij aanwezigen de decorandus had gefeliciteerd, waarna Jan in eigen kring het heuglijke feit kon gaan vieren, dat het de Koning had behaagd …

 

(Jan Luysterburg)

 

 

Geplaatst in 2017, HKK | Reacties uitgeschakeld voor Koninklijke onderscheiding voor Jan van Elzakker

Zondag 21 mei: Lezing Jan van Elzakker

Lezing is eigenlijk niet het juiste woord, Jan heeft geen tekst op papier nodig. Hij zal ons twee maal drie kwartier weten te boeien met verhalen, waarbij de streek-geschiedenis wordt gekoppeld aan de geschiedenis van ons land met als titel:

Die van W’ ôôgrije en zo….. in de voorbije eeuwen.

Voor de pauze schetst hij een algemeen beeld van de toestand waarin de bevolking van onze streek zich bevond rond de Vrede van Munster in 1648 en ver erna. Oorlog en geloofsovertuiging verdroegen elkaar niet en van vrede in de betekenis van ongestoord samenleven was geen sprake. Wat e.e.a.voor gevolgen had in de samenleving laat zich raden. Na de pauze hoopt hij daarop in te kunnen gaan en te vertalen naar al of niet vermeende tegenstellingen tussen die van ‘W’ôôgrije’ en de andere dorpen.


Zondag 21 mei om 10.00 uur in hotel Dekkers in Ossendrecht.

Geplaatst in 2017, HKK | Reacties uitgeschakeld voor Zondag 21 mei: Lezing Jan van Elzakker

Foto van de maand april.

Aan het begin van iedere maand kiest de werkgroep fotografie de Foto van de maand. Deze foto moet in de voorafgaande maand in de gemeente Woensdrecht gemaakt zijn en er moet een duidelijke relatie zijn met de Zuidwesthoek.

Foto: Rinus Verheggen

Geplaatst in 2017, Foto van de maand, Uncategorized, Werkgroep | Reacties uitgeschakeld voor Foto van de maand april.

Grote opkomst bij de ALV

Meer dan 40 leden waren zondagmorgen 23 april naar hotel Dekkers gekomen voor de Algemene Leden Vergadering en voor de daaropvolgende lezing over Familiegeschiedenis
door John Boeren. Tussen deze twee in werd ook nog het nieuwe promotiefilmpje van heemkundekring het Zuidkwartier getoond. Dit is ook te vinden op deze website bovenaan bij Vereniging.

Van de voorzitter
Tijdens de ALV worden de notulen van de ALV van 24 april 2016 en 4 september 2016 goedgekeurd, evenals het jaarverslag door de secretaris en de jaarrekening over 2016 door de penningmeester.
De kascontrolecommissie brengt een lovend verslag uit over hun bevindingen ten huize van de penningmeester.
De heer Jansen is reglementair aftredend als kascommissielid. De heer Kees Rennen wordt volgend jaar bijgestaan door de heer Edy Minnebach.
De begroting 2017 is goedgekeurd. De contributie blijft ongewijzigd.
Secretaris Esther Cleeren en bestuurslid Cor Cleeren worden bij acclamatie herkozen.
Het nieuwe promotiefilmpje, gemaakt door Rinus Verheggen en Frans Klaassen, is met applaus ontvangen.
De lezing van John Boeren is wederom zeer boeiend, al is de hem gegunde tijd onvoldoende om zijn hele verhaal te doen.

   

   

Klik hieronder voor nog meer foto’s                        Foto’s: Rinus Verheggen  

Fotoalbum

Geplaatst in 2017, HKK | Reacties uitgeschakeld voor Grote opkomst bij de ALV

De dialecten battle

De dialectgroepen van de heemkundekringen Halchterth uit Halsteren en Het Zuidkwartier uit Woensdrecht ontmoetten elkaar in museum Den Aanwas. Dat was op donderdagavond 20 april. Het werd een gezellige ontmoeting met als doel het voorlezen aan elkaar van zelf geschreven verhalen of gedichten in het eigen dialect. Na de koffie kregen de gasten uit Halsteren echter eerst een rondleiding door ons museum met als gids voorzitter Jan Luysterburg. Als cadeau kregen alle gastheren twee fraaie dialectboekjes van Frans Nefs.

   

    

Klik  hieronder voor nog meer foto’s:

Fotoalbum

Geplaatst in 2017, HKK, Werkgroep | Reacties uitgeschakeld voor De dialecten battle

Een zeer interessante lezing na de ALV.

Familiegeschiedenis voor beginners

Elk jaar verzorgt Heemkundekring Het Zuidkwartier vijf of zes lezingen. Opmerkelijk is dat deze steeds toegankelijk zijn voor zowel leden als niet-leden. Gratis nog wel. En dat wil de heemkundekring zo houden, in de hoop dat mensen op die manier enthousiast worden voor het werk en de doelstellingen van deze streekheemkundige vereniging en besluiten lid te worden en/of op een andere manier actief steun te gaan verlenen.

Vanwege het 40 jarig jubileum heeft het bestuur van de heemkundekring zich afgevraagd: Wat waren nou de meest aansprekende en succesvolle sprekers in de afgelopen jaren? Hiervan zijn er enkele uitgenodigd om opnieuw een verhaal te komen vertellen. Eén daarvan is Jan van Elzakker, die op zondag 21 mei 2017 weer een boeiende vertelling komt presenteren. Een andere is John Boeren uit Tilburg, die al twee keer eerder een volle zaal wist te boeien met vertellingen over de Burgerlijke stand en Koninklijke onderscheidingen.

2012 De burgerlijke stand                                       2013 Koninklijke onderscheidingen

Familiegeschiedenis
Op zondag 23 april 2017 verzorgt John Boeren opnieuw een fascinerende en voor iedereen begrijpelijke voorstelling. In zijn verhaal laat John de geïnteresseerden kennismaken maken met stamboomonderzoek, of beter nog familiegeschiedenis. Hij legt uit welke stappen de genealoog kan zetten, wat voor soorten onderzoek er zijn en welke bronnen (online en offline) beschikbaar zijn. Hij besteedt aandacht aan de meest gebruikte bronnen: de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en de parochieregisters. Maar hij gaat ook in op onderzoek in de minder bekende archieven van het gemeentebestuur of van de heerlijkheid.
John is bijna dertig jaar actief in stamboomonderzoek. Hij heeft vele jaren bij het Regionaal Archief Tilburg gewerkt. Sinds 2015 is hij (deeltijd) beroepsgenealoog en voert hij onder de naam Antecedentia onderzoek uit voor klanten in binnen- en buitenland. Hij schrijft artikelen, geeft lezingen en cursussen. Daarnaast is hij 2e voorzitter van de Nederlandse Genealogische Vereniging en lid van diverse genealogische organisaties in binnen- en buitenland.
John is dus duidelijk iemand die weet waarover hij het heeft.

Hotel Dekkers
Op zondag 23 april aanstaande begint Heemkundekring Het Zuidkwartier in de zaal van Hotel Dekkers te Ossendrecht om 10:00 uur met een Algemene Ledenvergadering. Naar verwachting zal deze niet lang duren, want dat is al vele jaren het geval. Vervolgens wordt een nieuw promotiefilmpje van enkele minuten getoond, vervaardigd door Rinus Verheggen en Frans Klaassen.
Omstreeks 10:30 uur begint dan de lezing door John Boeren. De lezing eindigt omstreeks 12:00 uur, tenzij er zodanig veel geïnteresseerde vragen worden gesteld dat de bijeenkomst wat uitloopt. De toegang is gratis, maar het publiek kan na afloop zijn waardering uitdrukken in een vrijwillige bijdrage ten gunste van de verenigingskas. Mensen mogen zich dan natuurlijk ook aanmelden als lid. U bent van harte welkom.

 

Geplaatst in 2017, HKK | Reacties uitgeschakeld voor Een zeer interessante lezing na de ALV.