PAULIENTJE OP DE BRABANTSE DAG IN HEEZE

HET LAATSTE APPLAUS VOOR ONS PAULIENTJE: HET KLEINSTE

                                          MEISJE TER WERELD

                                                 John van Dooren

Hoewel het Ossendrechtse meisje Paulina Musters al in 1895 is overleden leeft zij bij velen nog steeds voort als zijnde een grote beroemdheid onder de naam “Prinses Paulientje.”
Tot op heden staat zij nog steeds vermeld in het Guinness Book of Records als het kleinste meisje ter wereld.
Na haar overlijden was en bleef zij in haar dorp nog vaak onderwerp van gesprek, zonder dat er eigenlijk veel over haar op schrift kwam te staan.


Het was burgemeester Vos de Wael die begin jaren 50 van de vorige eeuw geïnteresseerd geraakte in het leven van Prinses Paulientje.
Hij verzamelde een beperkt aantal spulletjes van haar die in een glazen kast in het toenmalige gemeentehuis van Ossendrecht uitgestald werden, maar daar bleef het dan ook bij.
Het was pas in het jaar 1967 voordat er iets con- creets over Prinses Paulientje werd geschreven.  Dit werd gedaan door de uit Ossendrecht afkomstige redemptorist P.C. Krüter, die een levensschets van Johanna Paulina op basis van de vele herinneringen van inmiddels hoog bejaarde leeftijdgenootjes van haar op papier zette.

Ondanks dat iedere Ossendrechtenaar wist wie Prinses Paulientje was bleef het toch betrekkelijk stil rond haar, maar dit veranderde echter wel in de loop van de 21e eeuw.
De doorbraak kwam nadat schrijver Mark Traa in 2012 een boek over Paulina schreef.
Enkele jaren later schreef de bekende tekstschrijver en zanger Jan Rot (die vanaf het jaar 2002 t/m 2014 in Ossendrecht woonde) een lied over haar. Jan Rot heeft zelfs te kennen gegeven een musical te gaan schrijven over deze kleine Ossendrechtse beroemdheid. Wanneer Jan Rot dit gaat waarmaken is nog niet bekend maar we kijken er wel met grote belangstelling naar uit.
Omroep Brabant TV heeft in 2017, in het kader van het programma Brabantse Helden, een documentaire over Prinses Paulientje gemaakt.
Door dit alles nam de landelijke belangstelling sterk toe, maar ook in onze gemeente flakkerde de vlam voor dit wonderkind plots weer op.
Onlangs werd vanwege het 40 jarig jubileum van heemkundekring Het Zuidkwartier nog een stripboek over haar uitgebracht, waarvan de tekst en de tekeningen gemaakt zijn door Bert Janssens.

(klik op een foto om te vergroten)
Gelijktijdig met het uitreiken van het stripboek werd er op donderdag 5 juli 2018 bij Zorgcentrum Mariahove een monument ter ere van Prinses Paulientje onthuld. Dit monument werd, door toedoen van oud wethouder Martin Groffen, ontworpen en gemaakt door de beeldend kunstenaar Hans Hermes uit Putte.
Na dit alles zou je denken van nu zal het dan toch wel klaar zijn,….. maar nee, er stond nog iets speciaals te gebeuren omtrent Paulientje, een gebeurtenis die ik graag onder uw aandacht wil brengen.

Begin 2018 zag ik een berichtje in de krant waarin vermeld stond dat in de beroemde theaterparade van de Brabantsedag  Heeze, een dorp gelegen bij Eindhoven, op zondag 26 augustus 2018, Ossendrecht een van de onderwerpen zou zijn.
Deze Brabantsedag in Heeze bestaat al 61 jaar en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de grootste theaterparades van Europa.
Dit evenement trekt jaarlijks elke laatste zondag van augustus door de straten van Heeze waar tien- duizenden bezoekers het schouwspel gade slaan.
Het thema voor 2018 was “Van Ravenstein tot Roosendaal”. In de parade van 2018 kwamen gebeurtenissen uit het verleden tot leven, gerelateerd aan het thema en aan Brabant.
Bij dit thema hoorde een lijst van alle 296 vroegere en huidige plaatsen in Noord Brabant.Aan elke plaats is een significante gebeurtenis of persoon gekoppeld uit het verre verleden t/m 31 december 1920, de periode waarin het onderwerp zich moet afspelen.
De 16 wagenbouwersgroepen moesten hieruit hun  keuze maken.

Een van die bouwclubs, genaamd Vriendenkring De Rooie Hoek, koos als thema het verhaal van onze Ossendrechtse Prinses Paulientje. Deze bouwclub is opgericht in het jaar 2000, telt momenteel 118 leden en heeft reeds 5x de eerste prijs behaald op de Brabantsedag in Heeze. Ik vroeg mij af wat de plannen waren van de bouwclub, hoe en wat zouden ze gaan uitbeelden om een mooie creatie te gaan realiseren?
Al vrij snel kreeg ik antwoord op mijn vraag door dat ik op hun website, www.derooiehoek.nl, de beschrijving hiervan kon inzien.
Hierin stond o.a. te lezen dat de bouwclub had gekozen voor een themaonderwerp met de naam: “Het laatste applaus voor ons Paulientje: het kleinste meisje ter wereld”.
In de theaterparade zou de bouwclub dan de begrafenis van Paulientje in haar woonplaats Ossendrecht uit gaan beelden.

Na maandenlange theoretische voorbereidingen was het dan in mei 2018 zo ver dat de bouwclub kon beginnen met de bouw van de door hun beoogde creaties. En zo werden er in 3 maanden tijd maar liefst 5 wagens gemaakt, allemaal in de vorm van een muziekdoos omdat elke wagen afzonderlijk 360° in de rondte moest kunnen draaien. De 5 wagens moesten, tezamen met vele acteurs, de gehele geschiedenis van het “artiestenleven” van Prinses Paulientje aan het publiek gaan vertonen.

Na dit gelezen te hebben stond mijn besluit vast, ik moest en zou hoe dan ook op zondag 26 augustus 2018 de themaparade van de Brabantsedag in Heeze met eigen ogen gaan aanschouwen.
Inmiddels had ik contact opgenomen met Joost Haneveer, een van de auteurs van Vriendenkring De Rooie Hoek. Joost nodigde mij uit om, voorafgaande aan de parade, op donderdag 23 augustus naar hun bouwplaats in Heeze te komen. Jammer genoeg kwam dit voor mij niet gelegen en moest ik wachten tot zondag 26 augustus. De uitnodiging om vooraf naar de bouw van de wagen op de bouwplaats te komen kijken werd ook verstuurd naar de gemeente Woensdrecht. Burgemeester Adriaansen en de gemeenteraadsleden Ad Pijnen en Ludo Bolders namen de uitnodiging aan en bezochten de bouwplaats op donderdag 23 augustus in Heeze.

Zondagmorgen 26 augustus vertrok ik, samen met mijn vrouw, om 9 uur met de auto naar Heeze. Daar aangekomen lazen we in het programma-boekje dat er 16 wagens meereden en dat de wagen van Paulientje als 7e  wagen in de parade was ingedeeld. In dit boekje stond ook het volgende citaat vermeld.
“De 16 wagens worden door ruim 2000 acteurs vergezeld die het publiek trakteren op een waar schouwspel. Ze nemen je mee op reis en verbeelden de bijzondere gebeurtenissen en personen van 16 Noord Brabantse plaatsen In een paar minuten spelen zij een compleet verhaal, maar dan wel zodanig dat je zelfs als toeschouwer in een ogenblik onderdeel van het straattheater bent.”

Doordat we vroeg ter plaatse waren konden we een goede plek langs het parcours innemen. Het was even wachten maar omstreeks half 4 bereikten de eerste paradewagens bemand en omringd met  hun vele fraai uitgedoste acteurs de plaats waar wij stonden. Het was een lust voor het oog om te zien hoe direct vanaf het allereerste begin het publiek betrokken werd bij al de historische  thema`s die uitgebeeld werden. Toen de eerste 6 bouwclubs ons gepasseerd waren kwam de wagen in zicht waar wij met name speciaal voor  naar Heeze gekomen waren, de wagen van Vriendenkring De Rooie Hoek.

Voorafgegaan door een levensgrote ingelijste foto van Prinses Paulientje, staande op de hand van haar impresario en zwager Joseph Verschueren, werd het publiek getoond wie Prinses Paulientje was.


Daarachter kwam de lijkstoet met vooraan de 1e wagen waar op de draaischijf, tussen boeketten rode rozen, het doodskistje van Paulientje stond. Achter de lijkwagen liepen ± 50 droevig kijkende in circuskledij gestoken acteurs die in stilte maar op een pakkende wijze hun verdriet voorbeeldig uitdroegen. De stoet werd begeleid door gepast zacht spelende instrumentale muziek hetgeen meteen merkbaar overgebracht werd op het publiek. Het gevolg hiervan was dat tijdens het voorbijtrekken van de lijkstoet het publiek opvallend stil werd en dit bracht nu juist de gewenste sfeer die de acteurs ook voor ogen hadden.
Achter de lijkstoet reed de grote wagen, bestaande uit 4 aan elkaar gekoppelde delen.
De bedoeling van deze uit 4 delen bestaande wagen was om stapsgewijs de opbouw van de carrière van Prinses Paulientje de revue te laten passeren. Dat Paulientjes bekendheid groter en groter werd, werd weergegeven in de achter elkaar gekoppelde wagens die in grootte ook opliepen van wagen 1 t/m 4. Op elke wagen was op ware grootte het silhouet van Paulientje geplaatst.
De 1e wagen gaf het begin van haar carrière aan wat plaats vond op de kermis in Antwerpen.
Op de 2e wagen werd haar optreden weergegeven in het circus in de Duitse stad Berlijn. Achter de wagen van Berlijn kwam de 3e wagen, deze wagen liet haar optreden zien op de kermis in Parijs.
Op de 4e en grootste wagen werd de voorgevel van het Proctor’s Theater afgebeeld welke stond in de wijk Broadway in New York.
In dit beroemde theater had op 7 februari 1895 het allerlaatste optreden van Prinses Paulientje plaatsgevonden, een week later is zij overleden.
De stilte tijdens het voorbijtrekken van de lijkstoet werd af en toe onderbroken door een luid applaus ten teken dat het publiek genoot van hetgeen  bouwclub Vriendenkring De Rooie Hoek dit jaar als themaonderwerp had gerealiseerd.
Met het behalen van de 6e prijs algemeen en een 3e plaats in de categorie overdracht thema heeft de bouwclub de beloning gekregen die zij zeker verdiend hebben.

Wij waren blij en voldaan om deze geweldige sfeervolle Brabantsedag in Heeze mee te hebben mogen maken.
We vonden het natuurlijk ook heel bijzonder dat Vriendenclub De Rooie Hoek, door te kiezen voor  het themaonderwerp Prinses Paulientje, hiermee gelijktijdig haar bekendheid weer verder heeft uitgedragen.
Ik wil dan ook graag afsluiten met te melden dat wat mij betreft Vriendenclub De Rooie Hoek had mogen winnen, maar heel waarschijnlijk is mijn chauvinisme hier wel de iets te ver in gegaan.

Klik op deze link voor nog meer foto’s

Foto’s Parade 2018

 

Geplaatst in 2018, HKK | Reacties uitgeschakeld voor PAULIENTJE OP DE BRABANTSE DAG IN HEEZE

West-Brabants Dialectcafé, op 27 september 2018 in de zaal van Hotel Dekkers in Ossendrecht

West-Brabants Dialectcafé blijkt doorslaand succes

Al enkele jaren organiseert heemkundekring Halcherth uit Halsteren twee keer per jaar in Hof van Ram het Alters en Straots Dialectcafé (ook voor de buurdialecten). Bij dialectliefhebbers uit Halsteren, maar ook uit Bergen op Zoom en de gemeente Woensdrecht genoten deze bijeenkomsten al snel enige faam. Groot was dan ook de teleurstelling, toen de organisatoren aangaven, dat ze inmiddels te weinig mankracht hebben om dit leuke ontmoetingsmoment in stand te kunnen houden.
Het plan om het evenement op te heffen bleek echter onmiddellijk een nieuwe uitdaging. Heemkundekring Het Zuidkwartier uit Woensdrecht, Dialectgenootschap De Berregse Kamer uit Bergen op Zoom, Heemkundekring Halcherth en Heemkundekring De Steenen Kamer uit Steenbergen staken onmiddellijk de koppen bij elkaar om ervoor te zorgen dat het Dialectcafé niet werd opgeheven maar juist uitgebreid. Besloten werd om de naam te wijzigen in West-Brabants Dialectcafé en het beurtelings te organiseren in Halsteren, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen.

Programma
De formule blijft ongewijzigd, al staat het elke organisator natuurlijk vrij om er een eigen tintje aan te geven. De bezoekers krijgen bij binnenkomst gratis koffie of thee met een koekje aangeboden. Daarna kan iedereen die een verhaal of gedicht wil voorlezen of een lied wil zingen zich aanmelden. De enige eis: het moet dialect zijn. Mensen die alleen maar willen kijken en luisteren zijn eveneens van harte welkom, maar zonder voordrachtjes is er natuurlijk geen programma. Dan volgt de pauze, waarin een consumptie kan worden gekocht. Na de pauze is er een dialectquiz, waarbij de winnaar trots met eeuwige roem naar huis kan.

Humor
Op donderdag 21 juni 2018 was het dan zover. In Hof van Ram werd voor het eerst het West-Brabants Dialectcafé gehouden. En het werd een doorslaand succes. Er waren amper stoelen genoeg om alle bezoekers een zitplaats te bezorgen. De sfeer zat er meteen al goed in en dat is de hele avond zo gebleven, uiteraard vooral door de kwaliteit van het gebodene. Frans Nefs beet het spits af met een kostelijk verhaal over Pater Alexander en de Heilige Blasius. Het dorpsplatform van Woensdrecht heeft overigens inmiddels besloten om dit verhaal in te lijsten en op te hangen in de parochiekerk van Woensdrecht. Paul Asselbergs bracht met zijn bekende humor zijn gedicht Berregs Telefoonboek en zijn verhaal De Brabantse Wal voor het voetlicht. Jan Luysterburg had met Vroeger is nouw nie een serieus verhaal over een demente oudere, dat toch een feest van herkenning was en menige glimlach ontlokte. Edy Minnebach breide een verrassend einde aan zijn Rèès omwoog naar de top van de Alpe d’HuZes. Brigit Bakx had een tragikomisch verhaal over Ko Wa’kzeggewou en Jan van Elzakker bleek met zijn verhaal over Trekpèèrde meteen ook het publiek een portie huiswerk te hebben opgegeven voor de volgende bijeenkomst.

Toekomst
Er was ook volop muziek. Het mannelijke deel van De Glacis werd herenigd met Frans Nefs om samen als het Trio De Schans heemkundige liedjes ten gehore te brengen, die zich qua onderwerp uitstrekten over Steenbergen, Lepelstraat, Halsteren, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Daarnaast was er het gelegenheidstrio van Ko van Ome Ko dat een muzikale ode aan hun woonplaats bracht. Tot slot was er de quiz; maar liefst zestig meerkeuzevragen, gelijkelijk verdeeld over de dialecten van Bergen op Zoom, Halsteren en Woensdrecht. De winnares bleek er 54 goed te hebben beantwoord, wat werkelijk een prestatie van formaat mag worden genoemd. Het programma liep een half uur uit, maar daar had niemand een probleem mee. Met een nagenietende glimlach op het gezicht keerden de bezoekers huiswaarts. De meesten met het vaste voornemen om ook het volgende West-Brabants Dialectcafé, op 27 september 2018 in de zaal van Hotel Dekkers in Ossendrecht, bij te wonen. Alle lezers van Brabants en andere dialectliefhebbers zijn daar van harte welkom.

Jan Luysterburg

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor West-Brabants Dialectcafé, op 27 september 2018 in de zaal van Hotel Dekkers in Ossendrecht

Foto van de maand juli

Aan het begin van iedere maand kiest de werkgroep fotografie de Foto van de maand. Deze foto moet in de voorafgaande maand in de gemeente Woensdrecht gemaakt zijn en er moet een duidelijke relatie zijn met de Zuidwesthoek.

Klik op de foto om te vergroten.

 

Je ziet het niet iedere dag, een helikopter op de parkeerplaats bij de JUMBO in Hoogerheide. De reden van deze landingsplaats was natuurlijk minder mooi, maar dat wist Jan Hommel op dat moment nog niet.

Geplaatst in 2018, Foto van de maand | Reacties uitgeschakeld voor Foto van de maand juli

Anselmus en Gregory Peck

Wat hebben de film The Scarlet & The Black en pater Anselmus Musters uit Ossendrecht met elkaar te maken?
Heel veel!!!
In de film wordt het verhaal verteld van de Vaticaanse priester Hugh O’Flaherty, gespeeld door Gregory Peck. Hij helpt geallieerde krijgsgevangenen en joden ontsnappen uit het nog door de nazi’s bezette Rome. Hij gebruikt hiervoor de diplomatieke onschendbaarheid van het Vaticaan. Op deze manier worden duizenden mensen gered.
Dankzij allerlei listen, schuilplaatsen, spectaculaire ontsnappingen en een betrouwbaar netwerk werden deze uit handen van de Duitse SS opperbevelhebber Herbert Kappler gehouden. In de organisatie van Hugh O’Flaherty speelde de uit Ossendrecht afkomstige priester Anton (Anselmus) Musters een belangrijke en heldhaftige rol. Dit werd eigenlijk pas duidelijk door de uitgave in 2015 van het boek ‘De Monsignore en De Nazi’ van Arne Molfenter en Rüdiger Strempel. John van Dooren uit Ossendrecht en de familie Raaymakers uit Bergen op zoom (familie van Anselmus) proberen alsnog zoveel mogelijk uit het leven van de pater te achterhalen. Wat zij gevonden hebben is te zien in onze thematentoonstelling in museum Den Aanwas. Iedere 2e en 4e zondagmiddag van de maand gratis te bezoeken. De rest van het museum is ook zeer de moeite waard.
Geplaatst in 2018, HKK | Reacties uitgeschakeld voor Anselmus en Gregory Peck

Twee keer Paulientje in de hoofdrol

In de Drieschaar in Ossendrecht vond donderdag 5 juli de presentatie plaats van het door Bert Janssens getekende en door de heemkundekring uitgegeven stripboek over prinses Paulientje. Daarna werd het door kunstenaar Hermus gemaakte standbeeld van Paulientje, dat staat voor het zorgcentrum, onthuld. Beide projecten kwamen tot stand onder de begeesterde aanvoering van voormalig wethouder Martin Groffen en de inzet van heemkundekring Het Zuidkwartier. Martin sprak over zijn fascinatie voor Paulientje, voorzitter van de HKK, Jan Luysterburg, vertelde dat door de goede samenwerking met de gemeente het mogelijk was het stripboek aan alle schoolkinderen van de gemeente aan te bieden. Het is te koop op drie plaatsen in de gemeente. Zie bovenstaande poster.

Dank aan Humphrey Hekhuizen voor het beschikbaar stellen van zijn foto’s

Geplaatst in 2018, HKK | Reacties uitgeschakeld voor Twee keer Paulientje in de hoofdrol

Foto van de maand juni

Aan het begin van iedere maand kiest de werkgroep fotografie de Foto van de maand. Deze foto moet in de voorafgaande maand in de gemeente Woensdrecht gemaakt zijn en er moet een duidelijke relatie zijn met de Zuidwesthoek.

Klik op de foto om te vergroten.

Nieuwe natte natuur in de Noordpolder.
Foto: Frans Klaassen

Geplaatst in 2018, Werkgroep | Reacties uitgeschakeld voor Foto van de maand juni

Foto van de maand mei

Aan het begin van iedere maand kiest de werkgroep fotografie de Foto van de maand. Deze foto moet in de voorafgaande maand in de gemeente Woensdrecht gemaakt zijn en er moet een duidelijke relatie zijn met de Zuidwesthoek.

Klik op de foto om te vergroten.

Foto: Frans Klaassen

Geplaatst in 2018, Foto van de maand, Werkgroep | Reacties uitgeschakeld voor Foto van de maand mei

TOON BELANGSTELLING VOOR UW VERENIGING!

Veel mensen verzetten heel veel werk om de heemkundekring tot een bloeiende vereniging te maken. Toon belangstelling en bezoek de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

 

 

 

UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering in de zaal van hotel Dekkers te Ossendrecht op donderdag 14 juni 2018 om 19.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen van de ALV van 23 april 2017
 4. Jaarverslag over 2017 door de secretaris
 5. Jaarrekening over 2017 door de penningmeester
 6. Verslag van de kascontrolecommissie en verlening decharge. De commissie bestaat uit de heren C.Rennen en E.Minnebach
 7. Verkiezing leden kascontrolecommissie. De heer Rennen is aftredend
 8. Begroting 2018, inclusief vaststelling contributie. Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar € 22,50 per jaar, ingaande 1 juli 2018
 9. Museum en ’t Kwartier
 10. Privacybeleid
 11. Vaststelling Beleidsplan
 12. Bestuur. We nemen afscheid van Bert Janssens, Dees Verbeek, Loes Kools en Luce Hengst. We zijn op zoek naar gemotiveerde opvolgers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Indien u nog vóór aanvang van de vergadering de stukken wilt doornemen, dan is der mogelijkheid dit te doen voorafgaand aan de vergadering. Ook zijn de stukken (notulen/jaarverslag/jaarrekening/begroting) vanaf 1 juni 2018 te bekijken via onze website (www.hkk-zuidkwartier.nl). Daarnaast liggen de stukken ook ter inzage in zowel het heemkundig streekmuseum Den Aanwas als in heemhuis ’t Kwartier, vanaf 1 juni 2018.

Klik op onderstaande link:

JAARSTUKKEN VOOR DE ALV

 

 

Geplaatst in 2018, HKK | Reacties uitgeschakeld voor TOON BELANGSTELLING VOOR UW VERENIGING!

JAN VAN ELZAKKER MAAKT ZIJN VOORDRACHT AF!

Op 27 mei 2018 om 10:00 uur in Hotel Dekkers

OSSENDRECHT – Op 21 mei 2017 hield Hoogerheidenaar Jan van Elzakker in Hotel Dekkers te Ossendrecht voor een stampvolle zaal een boeiende voordracht over vier eeuwen roerige geschiedenis van de Zuidwesthoek onder de titel ‘Die van Woensdrecht, Put, Huijbergen, Ossendrecht en Hoogerheide lang in zwaar weer voor het Rijke Roomse Leven kon beginnen …’ Jan bouwde de spanning steeds verder op, om aan het einde van zijn verhaal tot verrassende conclusies te kunnen komen. Zo ver kwam het echter niet, want juist toen hij wilde beginnen aan het laatste kwartier van zijn voordracht kwam burgemeester Steven Adriaansen met groot gevolg de zaal binnen, om Jan te verrassen met de mededeling dat het de Koning had behaagd …

 

Fenomenaal
Jans parate kennis van de streekgeschiedenis is fenomenaal te noemen en als hij er eenmaal over begint te praten, volgt er een nauwelijks te stuiten spraakwaterval, die met veel passie en gevoel vanuit zijn tenen lijkt te komen. Op die bewuste 21ste mei viel Jan echter een aantal minuten helemaal stil. De verrassing was enorm. Jan voelde zich verbijsterd en overvallen. Het enige dat hij stamelend uit kon brengen, was: ‘Nou kan ik mijn voordracht niet afmaken!’ Het bestuur van Heemkundekring Het Zuidkwartier stelde hem daarop gerust: hij moest maar een keer terugkomen om zijn verhaal af te maken. Zondag 27 mei 2018 is het zo ver. Maar Jan komt uiteraard niet alleen om het laatste kwartier van zijn betoog af te maken. Het wordt opnieuw een volledige voordracht, die wel eens tot 12:30 uur zou kunnen duren.

Jan van Elzakker is de enige nog in leven zijnde oprichter van Heemkundekring Het Zuidkwartier. Hij is nog steeds zeer betrokken bij het wel en wee van deze vereniging. Met name bij de heemkundige kroniek De Tijding, die drie keer per jaar verschijnt, is hij een onmisbare factor. Elke maandagmorgen is hij de leidende figuur tijdens de Praatmorgen in het Heemhuisje aan de Binnenweg te Hoogerheide. En van tijd tot tijd geeft Jan een van zijn roemruchte voordrachten.

Tegenstellingen
Tussen de verschillende Woensdrechtse dorpen bestaan ogenschijnlijk veel tegenstellingen. Jan van Elzakker legt de zin en onzin hiervan uit aan de hand van vier eeuwen streekgeschiedenis. Hij stelt vragen die nooit aan de orde komen tijdens de lessen vaderlandse geschiedenis op de middelbare school. Bracht de Vrede van Munster werkelijk vrede voor het landje ten zuiden van Bergen op Zoom? Gold de zogenaamde Gouden Eeuw ook voor onze streek? Was Willem van Oranje werkelijk een held en was Balthasar Geraardts echt een boef en moordenaar? Het neutrale en onbevooroordeelde antwoord op deze en vele andere vragen krijgt u tijdens de voordracht.

De voordracht ‘Die van Woogeraaje’ begint om 10:00 uur en eindigt waarschijnlijk omstreeks 12:30 uur. De toegang is gratis, zowel voor leden van Heemkundekring Het Zuidkwartier als voor niet-leden. Een vrijwillige bijdrage wordt echter ten zeerste op prijs gesteld. Als u kennis wilt nemen van een unieke visie op de streekgeschiedenis van Woensdrecht, mag u deze voordracht niet missen. U bent van harte welkom.

(Tekst Jan Luysterburg)

Geplaatst in 2018, HKK | Reacties uitgeschakeld voor JAN VAN ELZAKKER MAAKT ZIJN VOORDRACHT AF!

Museum Den Aanwas met Moederdag open

OSSENDRECHT – Welk cadeau zullen we moeder dit jaar eens geven voor Moederdag? Als dit altijd weer een probleem voor u is, kan een bezoek aan Museum Den Aanwas dit jaar mogelijk de oplossing zijn. Dit museum is namelijk op zondag 13 mei aanstaande geopend voor het publiek, van 13:30 tot 16:30 uur. En de toegang is gratis, zodat u geld overhoudt om vooraf of na afloop uw moeder nog een drankje aan te bieden of haar mee uit eten te nemen.

Veelheid
Of u nou in de kelder van het museum de archeologische afdeling, op de begane grond de deftige voorkamer, de grote keuken, het cafeetje, de achterkamer met eerbetoon aan Zuster Marie-Adolphine en Prinses Paulientje Musters, of op de grote zolder het marktpleintje anno 1900 bezoekt, overal komt u steeds maar niet uitgekeken op de grote hoeveelheid attributen die het museum inmiddels herbergt. En als u vervolgens naar buiten gaat, treft u daar twee overkappingen aan met allerlei artikelen die ook bij u het verleden weer tot leven wekken. Uiteindelijk komt u uit bij de overblijfselen van een V2 uit de Tweede Wereldoorlog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema
Het klapstuk van dit jaar heeft u dan echter nog steeds niet gezien. Wij doelen op de thematentoonstelling, die dit jaar door John van Dooren en de familie Raaijmakers is ingericht en die gewijd is aan Pater Anselmus Musters uit Ossendrecht. In de pers heeft u al uitgebreid kunnen lezen over de heldendaden van deze priester en mogelijk heeft u ook de voordracht over deze held bijgewoond in de zaal van Hotel Dekkers. Op deze tentoonstelling kunt u zien dat niemand u iets op de mouw heeft trachten te spelden tijdens al die loftuitingen, want dat de daar aanwezige documenten alles aantonen en bewijzen.

U bent dus zondag van harte welkom in Museum Den Aanwas in Ossendrecht en mocht u aanstaande zondag verhinderd zijn, dan kunt u altijd nog tot en met oktober 2018 elke tweede en vierde zondag van de maand tussen 13:30 en 16:30 uur het museum en de tentoonstellingen bezoeken. Voor groepen is er ook op andere momenten tegen een kleine vergoeding op afspraak een bezoek mogelijk

Van onze voorzitter: Jan Luysterburg

Geplaatst in 2018, HKK | Reacties uitgeschakeld voor Museum Den Aanwas met Moederdag open