ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 april 2016

VERSLAG door de voorzitter

DSC_0043

Foto’s Jan Hommel

(Klik op een foto om te vergroten)

 

 

 

De Algemene Ledenvergadering wordt dit jaar bezocht door zo’n 25 leden…

DSC_0044

Zij worden hartelijk welkom geheten door voorzitter J. Luysterburg, die helaas moet melden dat onze penningmeester ernstig ziek is. Namens de aanwezigen wensen we haar van harte beterschap.

 

 

De voorzitter deelt mee dat Heemkundekring Het Zuidkwartier via de Rabobank Clubkas Campagne weer een mooi bedrag heeft ontvangen, namelijk € 685,80. De Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Zuidwesthoek ontvangt € 194,40. In totaal wordt € 125.000,- verdeeld over maar liefst 422 verenigingen. De waarde per stem is € 2,70.

DSC_0046 DSC_0045

De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 26 april 2015 worden goedgekeurd, evenals de jaarrekening over 2015 door de penningmeester. Voorzitter dankt de secretaris en de penningmeester voor hun uitstekende werk.

DSC_0048De heer J. Hommel doet namens de Kascontrolecommissie verslag. De boekhouding is uitstekend op orde bevonden, zodat de penningmeester kan worden gedechargeerd. Van de kascontrolecommissie is de heer J. Hommel aftredend. De heer K. Rennen wordt in zijn plaats voor 2 jaar gekozen. Volgend jaar is de heer A. Jansen aftredend.

De begroting 2016 wordt goedgekeurd, inclusief de vaststelling van de contributie. Wel heeft het bestuur geconstateerd, dat de portokosten voor verzending van de Tijding en de nieuwsbrieven zodanig hoog zijn dat de bijdrage hiervoor flink omhoog zou moeten om kostendekkend te zijn. De vergadering geeft het bestuur volmacht om hiervoor een redelijke vergoeding vast te stellen voor 2017.

DSC_0053Van het bestuur is de heer C. van Beeck aftredend en hij stelt zich na 19 jaar niet meer herkiesbaar. De voorzitter blikt kort en waarderend terug op de samenwerking en overhandigt hem een presentje. De heer Van Beeck legt uit waarom hij vindt dat hij het stokje moet overdragen.

 

De heer B. Janssen heeft zich kandidaat gesteld voor een functie in het bestuur. Helaas is hij wegens het overlijden van zijn moeder niet aanwezig, zodat hij zich niet voor kan stellen. Er zijn geen andere kandidaten. De heer Janssen wordt zonder stemming gekozen. Voorzitter J. Luysterburg is eveneens aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen andere kandidaten en niemand verzoekt om stemming, zodat hij is herkozen.

De Galerie is vorig jaar vervangen, maar de nieuwbouw moest ook van binnen eerst nog geschikt voor tentoonstellingen worden gemaakt. De heer C. Cleeren heeft daar samen met de werkgroep Evenementen hard aan gewerkt en nu is het een mooie tentoonstellingsruimte.
De heer D. Verbeek vertelt over de onzekerheid die nog steeds bestaat over het wel of niet kunnen verwerven van het Heemhuisje. Hij hoopt over enkele maanden te weten hoe het afloopt.
Voorzitter sluit de vergadering, waarna de aanwezigen genieten van de film, die door de heer R. Verheggen 24 jaar geleden is gemaakt ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Heemkundekring.

Knipsel Rinus

Klik op de afbeelding om de film te zien.

 

 

Dit bericht is geplaatst in 2016, HKK. Bookmark de permalink.