De voorzitter aan het woord


160416_010 Op zaterdag 16 april jongstleden opende burgemeester Steven Adriaansen officieel het tentoonstellingsseizoen van Museum Den Aanwas in Ossendrecht. Hij deed dat door het omhoog doen van een roodwitte slagboom. Zeer toepasselijk, want de thematentoonstelling gaat dit jaar over de ligging van de gemeente Woensdrecht aan de grens…
 Aan de grens

Terwijl hij nog niets van de tentoonstelling had gezien, fantaseerde de burgemeester 160416_008ahardop over de onderwerpen die hij verwachtte aan te treffen. Hij noemde de gevolgen die de ligging aan de landsgrens in de loop van de geschiedenis heeft gehad: de douane, de handelscontacten over en weer, het smokkelen, de dodendraad tijdens de Eerste Wereldoorlog, allerlei legale en illegale contacten, de grenspalen die hij als burgemeester moet schouwen. Hij bleek in de roos te hebben geschoten, want deze onderwerpen komen inderdaad allemaal aan bod.
Dat de burgemeester de thematentoonstelling zou openen stond al jaren op het verlanglijstje van Heemkundekring Het Zuidkwartier. Niets ten nadele van een wethouder, maar als het College van Burgemeester en Wethouders de burgemeester zelf afvaardigt naar een dergelijke plechtigheid geeft dit hieraan toch meteen meer cachet. Het geeft aan, dat het gemeentebestuur veel waarde hecht aan het cultureel erfgoed van Woensdrecht.
Toen voorzitter Jan Luysterburg iedereen welkom heette en verzuchtte dat de burgemeester nu ’eindelijk’ in de gelegenheid was om de jaarlijkse tentoonstelling te openen, reageerde de heer Adriaansen onmiddellijk met: ‘Daar zat ik al op te wachten!’.

Zeldzaam

160416_022Het was inderdaad voor de eerste keer dat de burgemeester het heemkundig streekmuseum Museum Den Aanwas bezocht. Hij keek dan ook zijn ogen uit, nadat hij een fraaie toespraak had gehouden en de reeds genoemde slagboom had geopend. Niet alleen naar alles wat de eerste grote thematentoonstelling in het nieuwe gebouw achter het museum te bieden heeft, maar ook naar de enorme vaste collectie in het hoofdgebouw. Hij beloofde dan ook plechtig om nog regelmatig terug te komen.
Veel inwoners van de gemeente Woensdrecht en de omgeving beseffen inderdaad niet hoe uitgebreid en waardevol de verzamelingen in het museum zijn en hoe belangrijk ze zijn als onderdeel van het cultureel erfgoed van deze streek. Heemkundekring Het Zuidkwartier probeert het leven van omstreeks het jaar 1900 zo concreet mogelijk in beeld te brengen. Daarnaast zijn er echter ook andere kostbare en uiterst zeldzame objecten te bewonderen. Voorwerpen die te voorschijn zijn gekomen bij opgravingen. Voorwerpen die te maken hebben met de Heilige Zuster Marie-Adolphine. Foto’s en voorwerpen die te maken hebben met het leven van Prinses Paulientje, het kleinste mensje dat ooit op aarde heeft geleefd. Een compleet marktpleintje dat wordt omringd door allerlei ambachtshuisjes.

Gratis

Veel mensen hebben ooit het museum bezocht, misschien zelfs al als kind, want alle basisscholen in de gemeente Woensdrecht bezoeken jaarlijks Museum Den Aanwas. Ze vinden het allemaal prachtig en ze nemen zich voor om er vaker een kijkje te gaan nemen. Maar bij veel mensen komt het er niet meer van. Langzaam maar zeker neemt de gedachte ‘dat heb ik al gezien’ het over van ‘dat wil ik nog eens bekijken’. En wat kun je dan als heemkundekring nog doen om het publiek alsnog binnen te krijgen? Het Zuidkwartier denkt dat een jaarlijks wisselende thematentoonstelling de mensen nieuwsgierig kan maken en kan aantrekken. Daarom was het dringend nodig om de unit die daarvoor werd gebruikt, en die gevaarlijk bouwvallig was geworden, vorig jaar te vervangen. Er staat nu een fraaie nieuwe tentoonstellingsunit, al moest er van binnen eerst nog veel (vrijwilligers)werk worden verricht om de ruimte tentoonstellinggeschikt te maken.

160416_002Het bestuur van Heemkundekring Het Zuidkwartier gelooft, dat het thema van dit jaar ‘Ligging aan de grens’ voldoende aantrekkingskracht heeft om het publiek naar het museum te lokken. Het museum is tot en met oktober van dit jaar elke tweede en vierde zondag van de maand geopend van 13:30 tot 16:30 uur. De toegang is gratis.

Jan Luysterburg

 

Zie ook het artikel:
De nieuwe thematentoonstelling is geopend.

Dit bericht is geplaatst in 2016, HKK. Bookmark de permalink.