Grote opkomst bij de ALV

Meer dan 40 leden waren zondagmorgen 23 april naar hotel Dekkers gekomen voor de Algemene Leden Vergadering en voor de daaropvolgende lezing over Familiegeschiedenis
door John Boeren. Tussen deze twee in werd ook nog het nieuwe promotiefilmpje van heemkundekring het Zuidkwartier getoond. Dit is ook te vinden op deze website bovenaan bij Vereniging.

Van de voorzitter
Tijdens de ALV worden de notulen van de ALV van 24 april 2016 en 4 september 2016 goedgekeurd, evenals het jaarverslag door de secretaris en de jaarrekening over 2016 door de penningmeester.
De kascontrolecommissie brengt een lovend verslag uit over hun bevindingen ten huize van de penningmeester.
De heer Jansen is reglementair aftredend als kascommissielid. De heer Kees Rennen wordt volgend jaar bijgestaan door de heer Edy Minnebach.
De begroting 2017 is goedgekeurd. De contributie blijft ongewijzigd.
Secretaris Esther Cleeren en bestuurslid Cor Cleeren worden bij acclamatie herkozen.
Het nieuwe promotiefilmpje, gemaakt door Rinus Verheggen en Frans Klaassen, is met applaus ontvangen.
De lezing van John Boeren is wederom zeer boeiend, al is de hem gegunde tijd onvoldoende om zijn hele verhaal te doen.

   

   

Klik hieronder voor nog meer foto’s                        Foto’s: Rinus Verheggen  

Fotoalbum

Dit bericht is geplaatst in 2017, HKK. Bookmark de permalink.