In Memoriam Ad van Veldhoven

Op 1 oktober 2007 overleed Ad van Veldhoven op bijna 75-jarige leeftijd.

Na een intens leven van beschikbaarheid voor de medemens in allerlei vormen en hoedanigheden keerde hij rond 1990 terug naar zijn geboortedorp Ossendrecht. Hier werd hij actief voor de Stichting Zr. Marie Adolphine en vanaf 1990 voor onze heemkundekring.

In 1994 trad hij voor een periode van 9 jaar toe tot het bestuur en nam hij de leiding van de werkgroep Genealogie op zich. Bij het verwerken van de genealogische gegevens uit de Zuidwesthoek wist hij zich gesteund door een trouwe groep van mede-onderzoekers. Vanuit het hele land en van over de grenzen kwamen verzoeken om gegevens van familieleden.

Naast zijn inzet voor genealogie verscheen van zijn hand een reeks zeer gewaardeerde artikelen over de geschiedenis van de streek in ons tijdschrift Tijding. Teveel titels om op te noemen.

“Voor allemaal een stukske” was de kroon op zijn werk. Het behandelt het leven van Zr. Marie Adolphine. Om een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de omstandigheden waaronder zij haar zware werk moest verrichten legde hij in China dezelfde weg af, die haar in 1900 naar haar missiepost voerde.

Tijdens een lang en ontluisterend ziekbed bleef hij zeer geïnteresseerd alle ontwikkelingen volgen en droeg hij de leiding van de werkgroep genealogie over aan zijn opvolger.

We zullen zijn gezaghebbende inbreng missen, maar hij blijft ons nabij in zijn heemkundige geschriften en de in gang gezette activiteiten.

Blijven we hem in dankbaarheid gedenken.

Moge hij rusten in vrede.

AdvanVeldhoven

Dit bericht is geplaatst in In memoriam. Bookmark de permalink.