In Memoriam Fons Pijnen

Op 5 januari 2007 overleed op 85-jarige leeftijd Fons Pijnen.

Fons was in 1977, samen met Jan van Elzakker, medeoprichter van “Het Zuidkwartier” en de eerste voorzitter tot september 1984. Tijdens deze jaren en nadien schreef hij constant verder over de geschiedenis van de streek in zijn geesteskind “Tijding” en bleef hij lang deel uitmaken van de redactieraad.

Fons was een pure autodidact. Hij was thuis in zowel de historie, de genealogie als de archeologie van de Zuidwesthoek. Uren achtereen kon hij vertellen over de wederwaardigheden van de vroegere bewoners, alles doorspekt met een encyclopedische kennis van feiten en jaartallen. Zijn boekenkast verried zijn interesse en het hoge niveau van zijn kennis.

Hij ijverde onverdroten voor het behoud van de Brabantse Wal, de polders en het cultuurhistorisch erfgoed,  met een open oog voor een economische progressie in het belang van de opkomende generaties.

Fons bezat een gezond wantrouwen ten aanzien van de invloed vanuit het noorden. Vrijwel zeker zijn zijn ervaringen tijdens zijn jeugd en zijn arbeidsperiode in de polders in Noord-Holland tijdens de oorlog daar de oorzaak van. Opgegroeid in de crisisjaren was hij gehard en gelouterd tegen tegenvallers.

Gedurende enkele jaren maakte hij deel uit van het hoofdbestuur van “Brabant Eén” in Tilburg. Hem kennende zal hij deze eenheid daar te vuur en te zwaard verdedigd hebben. Hij heeft tijdens deze bijeenkomsten enkele keren op een indringende wijze het woord gevoerd.

Zijn onvermoeid streven naar een eigen onderkomen voor de vereniging resulteerde uiteindelijk in de restauratie van de arbeiderswoning aan de Binnenweg 33 te Hoogerheide. In september 1984, bij zijn aftreden als voorzitter, werd het in gebruik genomen als uitstekende locatie voor de door hem in het leven geroepen werkgroepen. Het is een gouden greep geweest.

Zijn geboortestreek zette hij door zijn geschriften onuitwisbaar op de kaart. Al 30 jaar lang worden ze door velen ter hand genomen. Zijn “Geschiedenis van de Parochie Hoogerheide” is van het niveau van een afstudeerscriptie. Voor velen vanuit het hele land was hij een vraagbaak bij uitstek. Verschillenden zullen bij het eerste contact wel geschrokken zijn van zijn directe aanpak. Fons had een eigen gebruiksaanwijzing. Hij stelde hoge eisen aan zichzelf en aan zijn medewerkers.

We gedenken hem in dankbaarheid voor zijn baanbrekend werk. Zijn naam zal altijd verbonden blijven met de vereniging en de vele bewaarde relicten van onze voorouders.

Dat hij na deze volhardende arbeid nu mag rusten in vrede.

Moge hij rusten in vrede.

FonsPijnen

Dit bericht is geplaatst in In memoriam. Bookmark de permalink.