In Memoriam Guust Kil

Wanneer Guust in 1985 lid wordt van de heemkundekring is hij al snel actief voor de vereniging. Voor de viering van 800 jaar Ossendrecht werkt hij mee aan de fototentoonstelling en later komt zijn vakkennis, opgedaan in de bouw, goed van pas bij het herstel van het museum en de inrichting van de zolder. Daarnaast beschikt Guust over veel vrije tijd.

Enkele jaren geleden nam hij de leiding over van de Fotowerkgroep. Guust was een verdienstelijk fotograaf en kenner van de streek. Voor de vereniging legde hij de ontwikkeling van de landbouw vast, verzamelde hij alles aan beeldmateriaal over het onderwijs, het verenigingsleven, de ambachten en legde hij de monumenten in de gemeente vast voor het nageslacht. Veel bewondering is er voor de reeks foto’s van de Brabantse Wal, gemonteerd tot een panorama van ongeveer 100 meter. Heel bijzonder is de serie over de dorpen in de gemeente, waar hij de situatie van rond 1900 plaatst naast die van rond 2000.

Kortom, Guust had een fijn gevoel voor wat de moeite waard was om te bewaren voor het nageslacht.

Hij deed dit alles in samenwerking met zijn medeleden van de werkgroep Fotografie.

Bij het grote publiek onbekend is o.a. de diaserie die hij maakte van Ossendrecht voor de toenmalige burgemeester Swillens. Daarvoor klommen beiden tot bij het hoogste luik in de kerktoren.

Guust had toegang tot veel bijzonder materiaal, omdat bekend was dat hij geleende attributen binnen een week weer terugbracht. Dat was een zeer gewaardeerde eigenschap van hem.

Guust liet het niet bij foto’s maken alleen. Hij voorzag de prenten van een onderschrift en heel apart is zijn documentatiemap over de steenfabriek Boudewijn. Eigenlijk bijna een complete geschiedenis.

Op 17 augustus 2007 verloor de vereniging een echte heemkundeman. Misschien is heemkunstenaar wel een gepaste typering. Veel van zijn eigen verzameling heeft hij de vereniging nagelaten. Zijn monumenten van reportages en verzamelingen zullen hem voor altijd in de herinnering doen voortleven.

Moge hij rusten in vrede.

GuustKil

Dit bericht is geplaatst in In memoriam. Bookmark de permalink.