In Memoriam Toine Mattheussens

Vrijdag 1 december 2006 overleed Toine Mattheussens na een langdurig ziekteproces op 77-jarige leeftijd. Genezing was niet mogelijk en de laatste weken was hij gebonden aan zijn stoel en zijn bed.

Met het overlijden van Toine verliezen Ossendrecht èn de heemkundekring een zeer markante persoonlijkheid. Vanaf de oprichting in 1978 maakte hij deel uit van het bestuur, waarvan bijna 29 jaar als penningmeester. Tevens was hij zeer nauw betrokken bij het museum Den Aanwas. Hij was tenslotte zelf in het pand geboren en een tijd erin woonachtig geweest.

Toine was op beide fronten een gewetensvolle en fervente schatbewaarder.

In het museum hebben veel mensen aandachtig naar zijn verhalen over de geschiedenis van de streek geluisterd en in het gastenboek zijn veel lovende woorden te vinden over zijn benadering en zijn encyclopedische kennis. De laatste keren droeg hij zijn kennis zittend over aan de bezoekers. Daarmee was hij verre van gelukkig. Hij, de sterke reus, was moe.

We blijven wat verweesd achter met de vele herinneringen aan zijn ontboezemingen, aan zijn heilige toorn en aan zijn kennis van zaken. Het stempel dat hij heeft gedrukt op de vereniging zal nog tot in lengte van jaren merkbaar zijn. Het museum is mede zijn monument. Daarin leeft hij onuitwisbaar voort. Het cultureel erfgoed was bij hem in goede handen.

De streek is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet, zijn trouw, zijn onkreukbaarheid.

De heemkundekring “Het Zuidkwartier” en het museum “Den Aanwas” missen aan hem een wakkere waakhond: alert op ongewenste invloeden van buiten, op tijd aanslaand wanneer er aan het erfgoed werd geknaagd, onversaagd zijn tanden zettend in en strijdend voor het eigene van de Zuidwesthoek en niet te vergeten Ossendrecht. Als een perfecte waakhond kende hij geen verschil tussen mogelijke belagers, of ze nou hoge of lage functies bekleedden. Hij werkte zonder aanzien des persoons.

Blijven we hem in dankbaarheid gedenken voor wat hij heeft verricht.

Moge hij rusten in vrede.

Toine2 Toine1

Dit bericht is geplaatst in In memoriam. Bookmark de permalink.