Algemene ledenvergadering

Door Jan Luysterburg, voorzitter HKK het Zuidkwartier

Zeer kleine opkomst.                                   (Klik op een foto om te vergroten)

150426_005Helaas ontbrak bijna 98 % van onze leden tijdens de Algemene Ledenvergadering van zondag 26 april jongstleden. Toch vat het bestuur dit positief op: wanneer onze leden serieuze kritiek zouden hebben op het functioneren van de vereniging zouden ze wel komen om hun woordje te zeggen. Kennelijk bent u dus redelijk tevreden en vindt u het niet de moeite om aanwezig te zijn.

Toch zijn er belangrijke besluiten genomen:

  • De notulen van de ALV van 27 april 2014 zijn vastgesteld.
  • Het jaarverslag over 2014 door de secretaris is goedgekeurd.
  • De jaarrekening over 2014 door de penningmeester is goedgekeurd.
  • De kascontrolecommissie heeft verslag gedaan van haar bevindingen ten huize van de penningmeester.
  • Mevrouw Marianne Wattel was aftredend als lid van de kascontrolecommissie. Zij wordt opgevolgd door de heer Jansen (Hoeve Calfven). De heer Hommel is volgend jaar aftredend.
  • De begroting 2015, inclusief het ongewijzigd blijven van de contributie, is goedgekeurd.
  • De bestuursleden Bep Klaassen, Luce Hengst en Dees Verbeek zijn aftredend. Er zijn geen andere kandidaten aangemeld. Alle drie de bestuursleden worden bij acclamatie herkozen.
  • Bij de rondvraag snijdt Jan van Elzakker een al jaren bestaand discussiepunt aan: blijven we vergaderen en lezingen bijwonen op zondagmorgen of gaan we hiervoor naar een doordeweekse avond? Hij biedt aan om bij wijze van experiment zelf een lezing te verzorgen op een avond in juni. Dit aanbod wordt dankbaar aanvaard.
  • 150426_010De heer Jos Halters werd tot Erelid benoemd vanwege zijn grote verdiensten voor de HKK

 

 

 

EEN MOOI DOCUMENT

Knipsel RinusTer gelegenheid van het 15-jarig bestaan van Heemkundekring Het Zuidkwartier heeft Rinus Verheggen in 1992 een film over de heemkundekring en haar werkgroepen gemaakt. Dit uitstekend gemaakte document is nu, 23 jaar later, meer nog dan toen de moeite van het bekijken waard. Rinus heeft, aansluitend aan de ALV, het eerste deel van deze film opnieuw vertoond. Omdat zo weinig mensen hebben geprofiteerd van deze mogelijkheid, wil Rinus binnenkort de hele film nogmaals vertonen. Komt dat zien!

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

150426_007Ook dit jaar organiseerde Rabobank Roosendaal/Woensdrecht weer de Rabobank Clubkas Campagne, om op die manier € 80.000,00 te verdelen over de verenigingen die zich hadden aangemeld. Vorig jaar bracht u massaal uw stem uit en het resultaat was, dat Heemkundekring Het Zuidkwartier € 1.429,– mocht ontvangen en de Stichting Behoud Cultuur Historisch Erfgoed Zuidkwartier € 703,–. Omdat we verwachtten, dat dit jaar veel meer verenigingen zouden meedoen, vroegen wij u nog dringender dan vorig jaar om uw stem op ons uit te brengen. En inderdaad: er deden dit jaar maar liefst 235 verenigingen mee! De 10 hoogst scorende verenigingen mochten op 23 april komen feestvieren in Roosendaal. Daar hoorden wij niet bij. Wij mochten die avond in De Jonckvrouw te Ossendrecht onze cheque in ontvangst komen nemen. Begonnen werd daar met de laagst scorende vereniging. Gelukkig mochten wij héél lang in spanning blijven, want wij waren als allerlaatste aan de beurt. Opbrengst: € 835,00. Er waren namelijk 281 stemmen op ons uitgebracht en elke stem was goed voor € 2,97. De Stichting kreeg € 143,00 (48 stemmen).

Alle Rabobank-leden die op ons hebben gestemd danken wij heel hartelijk. Het geld is bestemd voor de inrichting van onze nieuwe tentoonstellingsruimte.

150426_009a

 

Dit bericht is geplaatst in 2015, HKK. Bookmark de permalink.