TOEN en NU artikelen op deze website

Toen en Nu Hoogerheide 0 - kopie

Op deze website staan veel interessante artikelen over Toen en Nu foto’s van de kernen Hoogerheide, Ossendrecht, Woensdrecht en Putte. Een verscheidenheid aan onderwerpen komt aan bod met veel oude foto’s.
Klik in onderstaande lijst om een artikel te openen… Lees verder

Geplaatst in 2015, Toen en Nu in de Gazet, Werkgroep | Reacties uitgeschakeld voor TOEN en NU artikelen op deze website

West-Brabants Dialectcafé, op 27 september 2018 in de zaal van Hotel Dekkers in Ossendrecht

West-Brabants Dialectcafé blijkt doorslaand succes

Al enkele jaren organiseert heemkundekring Halcherth uit Halsteren twee keer per jaar in Hof van Ram het Alters en Straots Dialectcafé (ook voor de buurdialecten). Bij dialectliefhebbers uit Halsteren, maar ook uit Bergen op Zoom en de gemeente Woensdrecht genoten deze bijeenkomsten al snel enige faam. Groot was dan ook de teleurstelling, toen de organisatoren aangaven, dat ze inmiddels te weinig mankracht hebben om dit leuke ontmoetingsmoment in stand te kunnen houden.
Het plan om het evenement op te heffen bleek echter onmiddellijk een nieuwe uitdaging. Heemkundekring Het Zuidkwartier uit Woensdrecht, Dialectgenootschap De Berregse Kamer uit Bergen op Zoom, Heemkundekring Halcherth en Heemkundekring De Steenen Kamer uit Steenbergen staken onmiddellijk de koppen bij elkaar om ervoor te zorgen dat het Dialectcafé niet werd opgeheven maar juist uitgebreid. Besloten werd om de naam te wijzigen in West-Brabants Dialectcafé en het beurtelings te organiseren in Halsteren, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen.

Programma
De formule blijft ongewijzigd, al staat het elke organisator natuurlijk vrij om er een eigen tintje aan te geven. De bezoekers krijgen bij binnenkomst gratis koffie of thee met een koekje aangeboden. Daarna kan iedereen die een verhaal of gedicht wil voorlezen of een lied wil zingen zich aanmelden. De enige eis: het moet dialect zijn. Mensen die alleen maar willen kijken en luisteren zijn eveneens van harte welkom, maar zonder voordrachtjes is er natuurlijk geen programma. Dan volgt de pauze, waarin een consumptie kan worden gekocht. Na de pauze is er een dialectquiz, waarbij de winnaar trots met eeuwige roem naar huis kan.

Humor
Op donderdag 21 juni 2018 was het dan zover. In Hof van Ram werd voor het eerst het West-Brabants Dialectcafé gehouden. En het werd een doorslaand succes. Er waren amper stoelen genoeg om alle bezoekers een zitplaats te bezorgen. De sfeer zat er meteen al goed in en dat is de hele avond zo gebleven, uiteraard vooral door de kwaliteit van het gebodene. Frans Nefs beet het spits af met een kostelijk verhaal over Pater Alexander en de Heilige Blasius. Het dorpsplatform van Woensdrecht heeft overigens inmiddels besloten om dit verhaal in te lijsten en op te hangen in de parochiekerk van Woensdrecht. Paul Asselbergs bracht met zijn bekende humor zijn gedicht Berregs Telefoonboek en zijn verhaal De Brabantse Wal voor het voetlicht. Jan Luysterburg had met Vroeger is nouw nie een serieus verhaal over een demente oudere, dat toch een feest van herkenning was en menige glimlach ontlokte. Edy Minnebach breide een verrassend einde aan zijn Rèès omwoog naar de top van de Alpe d’HuZes. Brigit Bakx had een tragikomisch verhaal over Ko Wa’kzeggewou en Jan van Elzakker bleek met zijn verhaal over Trekpèèrde meteen ook het publiek een portie huiswerk te hebben opgegeven voor de volgende bijeenkomst.

Toekomst
Er was ook volop muziek. Het mannelijke deel van De Glacis werd herenigd met Frans Nefs om samen als het Trio De Schans heemkundige liedjes ten gehore te brengen, die zich qua onderwerp uitstrekten over Steenbergen, Lepelstraat, Halsteren, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Daarnaast was er het gelegenheidstrio van Ko van Ome Ko dat een muzikale ode aan hun woonplaats bracht. Tot slot was er de quiz; maar liefst zestig meerkeuzevragen, gelijkelijk verdeeld over de dialecten van Bergen op Zoom, Halsteren en Woensdrecht. De winnares bleek er 54 goed te hebben beantwoord, wat werkelijk een prestatie van formaat mag worden genoemd. Het programma liep een half uur uit, maar daar had niemand een probleem mee. Met een nagenietende glimlach op het gezicht keerden de bezoekers huiswaarts. De meesten met het vaste voornemen om ook het volgende West-Brabants Dialectcafé, op 27 september 2018 in de zaal van Hotel Dekkers in Ossendrecht, bij te wonen. Alle lezers van Brabants en andere dialectliefhebbers zijn daar van harte welkom.

Jan Luysterburg

 

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor West-Brabants Dialectcafé, op 27 september 2018 in de zaal van Hotel Dekkers in Ossendrecht

Foto van de maand juli

Aan het begin van iedere maand kiest de werkgroep fotografie de Foto van de maand. Deze foto moet in de voorafgaande maand in de gemeente Woensdrecht gemaakt zijn en er moet een duidelijke relatie zijn met de Zuidwesthoek.

Klik op de foto om te vergroten.

 

Je ziet het niet iedere dag, een helikopter op de parkeerplaats bij de JUMBO in Hoogerheide. De reden van deze landingsplaats was natuurlijk minder mooi, maar dat wist Jan Hommel op dat moment nog niet.

Geplaatst in 2018, Foto van de maand | Reacties uitgeschakeld voor Foto van de maand juli

Anselmus en Gregory Peck

Wat hebben de film The Scarlet & The Black en pater Anselmus Musters uit Ossendrecht met elkaar te maken?
Heel veel!!!
In de film wordt het verhaal verteld van de Vaticaanse priester Hugh O’Flaherty, gespeeld door Gregory Peck. Hij helpt geallieerde krijgsgevangenen en joden ontsnappen uit het nog door de nazi’s bezette Rome. Hij gebruikt hiervoor de diplomatieke onschendbaarheid van het Vaticaan. Op deze manier worden duizenden mensen gered.
Dankzij allerlei listen, schuilplaatsen, spectaculaire ontsnappingen en een betrouwbaar netwerk werden deze uit handen van de Duitse SS opperbevelhebber Herbert Kappler gehouden. In de organisatie van Hugh O’Flaherty speelde de uit Ossendrecht afkomstige priester Anton (Anselmus) Musters een belangrijke en heldhaftige rol. Dit werd eigenlijk pas duidelijk door de uitgave in 2015 van het boek ‘De Monsignore en De Nazi’ van Arne Molfenter en Rüdiger Strempel. John van Dooren uit Ossendrecht en de familie Raaymakers uit Bergen op zoom (familie van Anselmus) proberen alsnog zoveel mogelijk uit het leven van de pater te achterhalen. Wat zij gevonden hebben is te zien in onze thematentoonstelling in museum Den Aanwas. Iedere 2e en 4e zondagmiddag van de maand gratis te bezoeken. De rest van het museum is ook zeer de moeite waard.
Geplaatst in 2018, HKK | Reacties uitgeschakeld voor Anselmus en Gregory Peck

Twee keer Paulientje in de hoofdrol

In de Drieschaar in Ossendrecht vond donderdag 5 juli de presentatie plaats van het door Bert Janssens getekende en door de heemkundekring uitgegeven stripboek over prinses Paulientje. Daarna werd het door kunstenaar Hermus gemaakte standbeeld van Paulientje, dat staat voor het zorgcentrum, onthuld. Beide projecten kwamen tot stand onder de begeesterde aanvoering van voormalig wethouder Martin Groffen en de inzet van heemkundekring Het Zuidkwartier. Martin sprak over zijn fascinatie voor Paulientje, voorzitter van de HKK, Jan Luysterburg, vertelde dat door de goede samenwerking met de gemeente het mogelijk was het stripboek aan alle schoolkinderen van de gemeente aan te bieden. Het is te koop op drie plaatsen in de gemeente. Zie bovenstaande poster.

Dank aan Humphrey Hekhuizen voor het beschikbaar stellen van zijn foto’s

Geplaatst in 2018, HKK | Reacties uitgeschakeld voor Twee keer Paulientje in de hoofdrol

Foto van de maand juni

Aan het begin van iedere maand kiest de werkgroep fotografie de Foto van de maand. Deze foto moet in de voorafgaande maand in de gemeente Woensdrecht gemaakt zijn en er moet een duidelijke relatie zijn met de Zuidwesthoek.

Klik op de foto om te vergroten.

Nieuwe natte natuur in de Noordpolder.
Foto: Frans Klaassen

Geplaatst in 2018, Werkgroep | Reacties uitgeschakeld voor Foto van de maand juni

Foto van de maand mei

Aan het begin van iedere maand kiest de werkgroep fotografie de Foto van de maand. Deze foto moet in de voorafgaande maand in de gemeente Woensdrecht gemaakt zijn en er moet een duidelijke relatie zijn met de Zuidwesthoek.

Klik op de foto om te vergroten.

Foto: Frans Klaassen

Geplaatst in 2018, Foto van de maand, Werkgroep | Reacties uitgeschakeld voor Foto van de maand mei

TOON BELANGSTELLING VOOR UW VERENIGING!

Veel mensen verzetten heel veel werk om de heemkundekring tot een bloeiende vereniging te maken. Toon belangstelling en bezoek de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

 

 

 

UITNODIGING
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering in de zaal van hotel Dekkers te Ossendrecht op donderdag 14 juni 2018 om 19.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen notulen van de ALV van 23 april 2017
 4. Jaarverslag over 2017 door de secretaris
 5. Jaarrekening over 2017 door de penningmeester
 6. Verslag van de kascontrolecommissie en verlening decharge. De commissie bestaat uit de heren C.Rennen en E.Minnebach
 7. Verkiezing leden kascontrolecommissie. De heer Rennen is aftredend
 8. Begroting 2018, inclusief vaststelling contributie. Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen naar € 22,50 per jaar, ingaande 1 juli 2018
 9. Museum en ’t Kwartier
 10. Privacybeleid
 11. Vaststelling Beleidsplan
 12. Bestuur. We nemen afscheid van Bert Janssens, Dees Verbeek, Loes Kools en Luce Hengst. We zijn op zoek naar gemotiveerde opvolgers. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Indien u nog vóór aanvang van de vergadering de stukken wilt doornemen, dan is der mogelijkheid dit te doen voorafgaand aan de vergadering. Ook zijn de stukken (notulen/jaarverslag/jaarrekening/begroting) vanaf 1 juni 2018 te bekijken via onze website (www.hkk-zuidkwartier.nl). Daarnaast liggen de stukken ook ter inzage in zowel het heemkundig streekmuseum Den Aanwas als in heemhuis ’t Kwartier, vanaf 1 juni 2018.

Klik op onderstaande link:

JAARSTUKKEN VOOR DE ALV

 

 

Geplaatst in 2018, HKK | Reacties uitgeschakeld voor TOON BELANGSTELLING VOOR UW VERENIGING!

JAN VAN ELZAKKER MAAKT ZIJN VOORDRACHT AF!

Op 27 mei 2018 om 10:00 uur in Hotel Dekkers

OSSENDRECHT – Op 21 mei 2017 hield Hoogerheidenaar Jan van Elzakker in Hotel Dekkers te Ossendrecht voor een stampvolle zaal een boeiende voordracht over vier eeuwen roerige geschiedenis van de Zuidwesthoek onder de titel ‘Die van Woensdrecht, Put, Huijbergen, Ossendrecht en Hoogerheide lang in zwaar weer voor het Rijke Roomse Leven kon beginnen …’ Jan bouwde de spanning steeds verder op, om aan het einde van zijn verhaal tot verrassende conclusies te kunnen komen. Zo ver kwam het echter niet, want juist toen hij wilde beginnen aan het laatste kwartier van zijn voordracht kwam burgemeester Steven Adriaansen met groot gevolg de zaal binnen, om Jan te verrassen met de mededeling dat het de Koning had behaagd …

 

Fenomenaal
Jans parate kennis van de streekgeschiedenis is fenomenaal te noemen en als hij er eenmaal over begint te praten, volgt er een nauwelijks te stuiten spraakwaterval, die met veel passie en gevoel vanuit zijn tenen lijkt te komen. Op die bewuste 21ste mei viel Jan echter een aantal minuten helemaal stil. De verrassing was enorm. Jan voelde zich verbijsterd en overvallen. Het enige dat hij stamelend uit kon brengen, was: ‘Nou kan ik mijn voordracht niet afmaken!’ Het bestuur van Heemkundekring Het Zuidkwartier stelde hem daarop gerust: hij moest maar een keer terugkomen om zijn verhaal af te maken. Zondag 27 mei 2018 is het zo ver. Maar Jan komt uiteraard niet alleen om het laatste kwartier van zijn betoog af te maken. Het wordt opnieuw een volledige voordracht, die wel eens tot 12:30 uur zou kunnen duren.

Jan van Elzakker is de enige nog in leven zijnde oprichter van Heemkundekring Het Zuidkwartier. Hij is nog steeds zeer betrokken bij het wel en wee van deze vereniging. Met name bij de heemkundige kroniek De Tijding, die drie keer per jaar verschijnt, is hij een onmisbare factor. Elke maandagmorgen is hij de leidende figuur tijdens de Praatmorgen in het Heemhuisje aan de Binnenweg te Hoogerheide. En van tijd tot tijd geeft Jan een van zijn roemruchte voordrachten.

Tegenstellingen
Tussen de verschillende Woensdrechtse dorpen bestaan ogenschijnlijk veel tegenstellingen. Jan van Elzakker legt de zin en onzin hiervan uit aan de hand van vier eeuwen streekgeschiedenis. Hij stelt vragen die nooit aan de orde komen tijdens de lessen vaderlandse geschiedenis op de middelbare school. Bracht de Vrede van Munster werkelijk vrede voor het landje ten zuiden van Bergen op Zoom? Gold de zogenaamde Gouden Eeuw ook voor onze streek? Was Willem van Oranje werkelijk een held en was Balthasar Geraardts echt een boef en moordenaar? Het neutrale en onbevooroordeelde antwoord op deze en vele andere vragen krijgt u tijdens de voordracht.

De voordracht ‘Die van Woogeraaje’ begint om 10:00 uur en eindigt waarschijnlijk omstreeks 12:30 uur. De toegang is gratis, zowel voor leden van Heemkundekring Het Zuidkwartier als voor niet-leden. Een vrijwillige bijdrage wordt echter ten zeerste op prijs gesteld. Als u kennis wilt nemen van een unieke visie op de streekgeschiedenis van Woensdrecht, mag u deze voordracht niet missen. U bent van harte welkom.

(Tekst Jan Luysterburg)

Geplaatst in 2018, HKK | Reacties uitgeschakeld voor JAN VAN ELZAKKER MAAKT ZIJN VOORDRACHT AF!

Museum Den Aanwas met Moederdag open

OSSENDRECHT – Welk cadeau zullen we moeder dit jaar eens geven voor Moederdag? Als dit altijd weer een probleem voor u is, kan een bezoek aan Museum Den Aanwas dit jaar mogelijk de oplossing zijn. Dit museum is namelijk op zondag 13 mei aanstaande geopend voor het publiek, van 13:30 tot 16:30 uur. En de toegang is gratis, zodat u geld overhoudt om vooraf of na afloop uw moeder nog een drankje aan te bieden of haar mee uit eten te nemen.

Veelheid
Of u nou in de kelder van het museum de archeologische afdeling, op de begane grond de deftige voorkamer, de grote keuken, het cafeetje, de achterkamer met eerbetoon aan Zuster Marie-Adolphine en Prinses Paulientje Musters, of op de grote zolder het marktpleintje anno 1900 bezoekt, overal komt u steeds maar niet uitgekeken op de grote hoeveelheid attributen die het museum inmiddels herbergt. En als u vervolgens naar buiten gaat, treft u daar twee overkappingen aan met allerlei artikelen die ook bij u het verleden weer tot leven wekken. Uiteindelijk komt u uit bij de overblijfselen van een V2 uit de Tweede Wereldoorlog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema
Het klapstuk van dit jaar heeft u dan echter nog steeds niet gezien. Wij doelen op de thematentoonstelling, die dit jaar door John van Dooren en de familie Raaijmakers is ingericht en die gewijd is aan Pater Anselmus Musters uit Ossendrecht. In de pers heeft u al uitgebreid kunnen lezen over de heldendaden van deze priester en mogelijk heeft u ook de voordracht over deze held bijgewoond in de zaal van Hotel Dekkers. Op deze tentoonstelling kunt u zien dat niemand u iets op de mouw heeft trachten te spelden tijdens al die loftuitingen, want dat de daar aanwezige documenten alles aantonen en bewijzen.

U bent dus zondag van harte welkom in Museum Den Aanwas in Ossendrecht en mocht u aanstaande zondag verhinderd zijn, dan kunt u altijd nog tot en met oktober 2018 elke tweede en vierde zondag van de maand tussen 13:30 en 16:30 uur het museum en de tentoonstellingen bezoeken. Voor groepen is er ook op andere momenten tegen een kleine vergoeding op afspraak een bezoek mogelijk

Van onze voorzitter: Jan Luysterburg

Geplaatst in 2018, HKK | Reacties uitgeschakeld voor Museum Den Aanwas met Moederdag open

Vroege vogels en de Brabantse wal

Klik op bovenstaande foto om naar de uitzending te gaan

Vroege Vogels ontdekt de Brabantse Wal, een wonderlijk stukje Nederland op de grens tussen Noord-Brabant en Zeeland. Aan de ene kant ligt een van de vogelrijkste zoetwatermoerassen van West-Europa, het Markiezaatsmeer, met de lepelaar als koning van het bal. En aan de andere kant vind je bos, heide, een echt spechten-eldorado, boommarters, vossen en het oudste bosreservaat van Nederland. Tegelijkertijd wordt er op weinig plekken in de natuur meer (drugs)afval gedumpt dan in dit natuurgebied. Tijdens de opnames stuit Menno bij toeval op iets explosiefs.

Geplaatst in Uncategorized | Reacties uitgeschakeld voor Vroege vogels en de Brabantse wal