Jochen Rengers vertelt over zijn oudtante 28 oktober 2018

Lezing over ‘Prinses’ Paulientje Musters
OSSENDRECHT – Op zondag 28 oktober 2018 verzorgt Jochen Rengers, kleinzoon van een zus van Paulientje Musters, bij Heemkundekring Het Zuidkwartier in de zaal van Hotel Dekkers in Ossendrecht een lezing over zijn oudtante, het kleinste mensje dat ooit heeft geleefd. De lezing begint om 10:00 uur en de toegang is gratis, zowel voor leden als voor niet-leden van de heemkundekring.

Belangstelling
Dankzij grote inspanningen van Heemkundekring Het Zuidkwartier, daarin gesteund door het gemeentebestuur van Woensdrecht, staat ‘Prinses’ Paulientje Musters uit Ossendrecht meer dan ooit in de belangstelling. Mark Traa schreef in 2012 een prachtig boek over haar leven. Jan Rot schreef een lied over haar. In Museum Den Aanwas in Ossendrecht is een speciale hoek over haar ingericht met unieke relieken. Omroep Brabant vertoonde een aantal malen een 12 minuten durende film over haar in de serie Brabantse Helden. Op 5 juli 2018 werd bij Verzorgingshuis Mariahove een ‘levensgroot’ standbeeld van haar onthuld, gemaakt door de Putse kunstenaar Hans Hermes. Tevens werd toen het stripboek Prinses Paulientje, Wereldster uit Ossendrecht, kunstig vervaardigd door Bert Janssens, aangeboden aan alle basisschoolleerlingen van de gemeente Woensdrecht en de leden van Heemkundekring Het Zuidkwartier.

Kleinzoon
Jochen Rengers, kleinzoon van een zus van Pauliena Musters, kon helaas niet aanwezig zijn bij die feestelijke plechtigheden rond zijn oudtante. Wel heeft hij geruime tijd geleden al contact opgenomen met de heemkundekring, omdat ook hij geïntrigeerd is door het leven dat zijn beroemde familielid heeft geleefd. Een leven van bittere armoede in het begin en stijgende welvaart in de loop van de tijd. Een leven van glitter en glamour, maar ook van kinderarbeid, dwang, alcoholmisbruik en pijn. Een leven dat op smartelijke wijze eindigde toen ze nog net niet de leeftijd van 17 jaar had bereikt, maar toch al op het toppunt van haar roem stond.
Jochen Rengers heeft zich verdiept in dit leven en weet er veel over te vertellen. Hij heeft aangeboden om voor de heemkundekring een lezing te verzorgen.

Toegift
Zoals gewoonlijk is de lezing gratis toegankelijk, zowel voor leden van Heemkundekring Het Zuidkwartier als voor niet-leden. Wel is een vrijwillige bijdrage te allen tijde van harte welkom.
Onder de ruim vijfhonderd leden die de heemkundekring telt, bevindt zich ook John van Dooren. Hij maakt zich al vele jaren uitzonderlijk verdienstelijk door middel van het vervaardigen van films over Ossendrecht, waarbij hij zich baseert op historisch onderzoek en op films en foto’s vastgelegde feiten. Geïnspireerd door de lezing van Jochen Rengers heeft hij een 12 minuten durend filmpje over Pauliena Musters gemaakt. Dit filmpje wordt als welkome toegift aansluitend aan de lezing vertoond.

Tot slot nog een tip voor alle mensen die voor de lezing belangstelling hebben: hopelijk heeft u niet vergeten om in de nacht voorafgaand aan de lezing de klok een uur terug te zetten.