Beeldbank

Toelichting

De digitale beeldbank van heemkundekring Het Zuidkwartier toont u beeldmateriaal uit de gemeente Woensdrecht. Er is al redelijk wat ingevoerd, maar het mag duidelijk zijn dat deze beeldbank voortdurend in ontwikkeling is. Er is verschrikkelijk veel materiaal beschikbaar en onze vrijwilligers zijn dan ook voortdurend bezig om beeldmateriaal toe te voegen.

Deze beeldbank is opgebouwd uit een aantal deelcollecties die belangeloos beschikbaar zijn gesteld. Deze deelcollecties zijn:

  • Collectie Gemeente Woensdrecht (waaronder de collectie van Marcel Moors)
  • Collectie Kees Bogers
  • Collectie Heemkundekring het Zuidkwartier

Deze collecties zijn nog niet in zijn geheel ingevoerd en gezien de hoeveelheid materiaal zal het ook nog geruime tijd duren voordat alles ingevoerd is. Toch willen we u al graag tonen wat momenteel beschikbaar is.

We wensen u veel kijk en zoekplezier.

Publicatiebeleid beeldmateriaal

Het publiceren van beeldmateriaal is voor een heemkundekring één van de meest effectieve methodes om historische gebeurtenissen, evenementen en veranderingen binnen ons heem aan een breed publiek te tonen. Zeer veel van deze beelden bevatten uiteraard ook personen die vaak de historische waarde vergroten, maar juist ook conflicten kunnen veroorzaken vanuit het oogpunt van privacy. Aanvullend zijn er de mogelijke conflicten als gevolg van mogelijk auteursrecht.

Om met al deze zaken zo correct mogelijk om te gaan hebben we het ‘Publicatiebeleid Beeldmateriaal; opgesteld wat te vinden is via de volgende link. (hier een link plaatsen die naar dit beleid linkt dat onder menu item ‘Vereniging’ staat)

Aanvullend willen we u ook wijzen op onderstaande disclaimer.

Disclaimer

We hebben veel inspanningen gedaan om het getoonde beeldmateriaal met de bijbehorende tekst zo correct mogelijk weer te geven.Toch kan het voorkomen dat gegevens niet juist of onvolledig zijn vermeld. We willen de bezoeker van de website daarbij graag om hulp vragen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op de getoonde informatie? Laat het ons weten. Stuur dan een e-mail naar: secretaris@hkk-zuidkwartier.nl Geef bij uw reactie a.u.b. wel het objectnummer op. Ook kunt u bij de afbeelding klikken op de knop “Reageer op dit object”

Ook hebben we ons uiterste best gedaan om de rechthebbende van het getoonde materiaal op te sporen en om ons te houden aan de huidige privacywetgeving (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming).Indien u rechthebbende bent en van mening bent dat het tonen van het materiaal op onze heemkundige beeldbank inbreuk maakt op uw recht of als u van mening bent dat het tonen van een specifiek object in strijd is met de huidige privacywetgeving, dan verzoeken wij u om contact op te nemen. Dit kan door een e-mail te sturen naar: secretaris@hkk-zuidkwartier.nl Ook kunt u bij de afbeelding klikken op de knop “Reageer op dit object”Wij zullen in dat geval graag met u aan een oplossing werken.

Door naar Beeldbank