U I T N O D I G I N G, ontwerp heemtuin 27 december 2018

Beste lezer,

Afgelopen zomer is heemkundekring Het Zuidkwartier tweemaal overvallen door de buxusmot. Daardoor hebben we de buxushaag uit de tuin van het Heemhuisje aan de Binnenweg 33 te Hoogerheide moeten verwijderen. Onze financiële middelen laten het niet toe om een volledig herstel tot stand te brengen.
Het bestuur heeft het idee opgepakt om een wedstrijd uit te schrijven om de tuin weer in ere te kunnen herstellen. Hoveniers in de gemeente Woensdrecht zijn aangeschreven om hieraan mee te doen.

Deze wedstrijd is openbaar, zodat ook andere ondernemers zich kunnen melden.Deelnemers worden uitgenodigd om een ontwerp te maken voor de heemtuin. Belangrijk hierbij is dat het ontwerp passend is bij het bestaande heemhuisje en de tuin onderhoudsvriendelijk is. De bestaande bestrating dient daarbij in tact te blijven. Onze vereniging heeft een werkgroep heemtuin, die het dagelijkse onderhoud verzorgt, wat we graag zo willen houden.

De winnaar mag dit ontwerp uitvoeren en in overleg met het bestuur zal daar op gepaste wijze een jaarlang publiekelijk aandacht voor zijn, waarbij de winnaar nadrukkelijk in de schijnwerpers wordt gezet.
Graag doen wij een beroep op hun expertise en nodigen we hen uit om met een passend ontwerp te komen, dat voldoet aan de hierboven genoemde wensen.

Als bovenstaande u aanspreekt, dan nodigen we u graag uit op zaterdagochtend 5 januari 2019 tussen 10:00 en 12:00 uur bij het Heemhuisje. Op deze ochtend kunt u een o.a. kijkje nemen om zo een goed beeld te krijgen over de grootte van de tuin en het informatiepakket in ontvangst nemen. Tevens is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Mocht u verhinderd zijn, dan bestaat de mogelijkheid tot het maken van een separate afspraak.

De inleverdatum voor de ontwerpen is 31 januari 2019. Daarna zal een jury, bestaande uit een bestuurslid, een lid van de werkgroep heemtuin en een deskundige op het gebied van tuinaanleg en -onderhoud een advies uitbrengen aan het bestuur, waarna het bestuur de winnaar officieel bekend maakt.

Mocht u nog vragen hebben over de wedstrijd, dan kunt u daarvoor terecht bij John Mathijssen. Hij is te bereiken op (06) 57 33 60 85 of via penningmeester@hkk-zuidkwartier.nl

Met vriendelijke groet,

Bestuur Heemkundekring Het Zuidkwartier