HKK Het Zuidkwartier in het kort.

Heemkundekring Het Zuidkwartier

De heemkundekring heeft belangstelling voor en maakt studie van de eigen streek. Belangrijke onderwerpen zijn de regionale geschiedenis, stamboomonderzoek, archeologische vondsten en de taal van de streek. Heemkundekring Het Zuidkwartier is opgericht in 1977 en bestaat in 2017 dus veertig jaar. Vanaf het begin zijn binnen de vereniging een groot aantal werkgroepen actief die zich bezighouden met een bepaald aspect van de heemkunde bv het dialect of de archeologie, of die de vereniging ondersteunen bij het realiseren van de heemkundige doelstellingen bv werkgroep fotografie of museum.

ACTIVITEITEN VAN DE HEEMKUNDEKRING

 • Het beheren van museum Den Aanwas in Ossendrecht.
  Het museum is gehuisvest in een woning uit 1743. Veel in deze woning is nog in de oorspronkelijke staat. U vindt er een fraaie stijlkamer met bedsteden en er is een origineel ingerichte keuken. Verder is er een stamineeke, waar u inderdaad iets kunt gebruiken.
  In de prachtige kelder vindt u archeologische vondsten uit de omgeving.
  Op de zolder komt u op een dorpsplein met oude ambachten.
  In de achterkamer veel informatie over en herinneringen aan twee beroemde inwoners van Ossendrecht:
  – Prinses Paulientje (1878 – 1895), de kleinste ooit levende mens op aarde.
  – Zuster Marie Adolphine, bij de Boxeropstand in 1900 vermoord en in 2000 heilig verklaard.
  In het karkot buiten staan veel oude werktuigen en gereedschappen.
 • Elk jaar wordt een nieuwe thematentoonstelling georganiseerd.
  In onze galerie achter het museum is elk jaar van april tot en met oktober een andere tentoonstelling te bewonderen. Dat kan op zondagmiddag op de 2e en de 4e zondag van de maand. Er zijn al veel tentoonstellingen geweest o.a. over landbouw, onderwijs, wielrennen, speelgoed, de tweede wereldoorlog, Mooi Zuidkwartier enz. enz. Sinds 2014 hebben we een spiksplinternieuwe expositieruimte. In 2017 is het onderwerp van de tentoonstelling de heemkundekring zelf, vanwege het 40-jarig bestaan.
 • Het in stand houden van rijksmonument ’t Kwartier in Hoogerheide.
  Heemhuis ’t Kwartier, gelegen aan de Binnenweg in Hoogerheide, is een arbeiderswoninkje uit 1879. Veel is nog in de oorspronkelijke staat. Door de inspanningen van de heemkundekring is het bewaard gebleven. De werkgroepen Fotografie, Genealogie, Dialecten, Documentatie en Kantklossen hebben er hun thuisbasis. Ook het bestuur vergadert er regelmatig.
 • De heemkundekring doet mee met het project Cukids voor basisschoolleerlingen.
  – Alle kleuters uit de Zuidwesthoek bezoeken elk jaar of het museum of ’t Kwartier.
  – De leerlingen van de groepen 5 uit de gemeente bezoeken ieder jaar het museum in het kader van het geschiedenisproject Jet en Jan. Zij worden in kleine groepjes aan het werk gezet.Er is een grote groep vrijwilligers die de kinderen begeleidt.
 • Elk jaar zijn er interessante lezingen over heemkundige onderwerpen
  Deze worden gehouden op zondagmorgen in hotel Dekkers in Ossendrecht.
 • Uitgeven van onze kroniek De Tijding.
  Ieder lid ontvangt driemaal per jaar dit prachtig verzorgde blad met interessante artikelen op heemkundig gebied. Op onze website kunt u ze inzien, behalve van de laatste twee jaren. Die kunt u kopen, maar nog beter is het natuurlijk om lid te worden. Veel artikelen worden geschreven door leden van onze vereniging. De redactie bestaat uit vier personen.

DE ACTIVITEITEN VAN DE WERKGROEPEN

  1. ’t Kwartier / Heemtuin
      Zij verzorgen het onderhoud van het huis en de tuin

 1. De ‘Maandagochtend Praatgroep’
  Onder leiding van Jan van Elzakker wordt er onder het genot van een kopje koffie een stevige boom opgezet.
 2. Werkgroep Dialecten
  Deze werkgroep heeft al twee boeken uitgegeven: Dialecten in het Zuidkwartier en Zegswijzen in het Zuidkwartier. Nu wordt er gewerkt aan een boek met verhalen in het dialect. Het verzamelen van dialectwoorden en zegswijzen gaat intussen gewoon door.
 3. Werkgroep documentatie.
  Zij beheren de bibliotheek die nu nog alleen te raadplegen is in het heemhuisje. Binnenkort komt er een speciale heemhoek in de bibliotheek in Hoogerheide. Daar kan iedereen archiefmateriaal, boeken en Tijdingen raadplegen.
 4. Werkgroep Genealogie
  Deze werkgroep houdt zich onder andere bezig met bevolkingsregisters, testamenten en borgbrieven. Er wordt gewerkt met het stamboomprogramma Aldfear. Sommige leden scannen de registers van het Gerechtelijk Archief. Een grote klus wordt het digitaliseren en archiveren van het totale kerkregister van de vijf kerkdorpen.
 5. Werkgroep Toponymie
  Deze groep komt alleen bij elkaar als het nodig is. Dat is het geval als de gemeente           geadviseerd wil worden bij de naamgeving van straten en pleinen. De naamgeving in     wijk De Hoef is op die manier tot stand gekomen.
 1. De Werkgroep Fotografie
  Deze werkgroep heeft al het oude fotomateriaal gedigitaliseerd en beschreven. Het betreft meer dan 12000 foto’s. Dit digitaal archief wordt nog steeds aangevuld met foto’s van veranderingen in de verschillende kernen, foto’s van activiteiten van de HKK, natuurfoto’s van de streek enz. Deze foto’s kunnen ook worden gebruikt voor de Tijding, voor de website of voor Facebook.
 2. Werkgroep Museum
  Deze werkgroep heeft een uitgebreid takenpakket. Er zijn gastheren / gastvrouwen voor het museum. Er moet ook schoongemaakt worden. Alles moet worden genummerd, beschreven en gefotografeerd. De Cukidsactiviteiten moeten worden georganiseerd en bemand.
 3. Werkgroep Archeologie
  De leden van de werkgroep volgen de archeologisch vooronderzoeken en opgravingen die binnen de Zuidwesthoek plaatsvinden. De werkgroep nam in het verleden vaak actief deel aan het veldwerk daarbij. In de Tijding zijn artikelen gepubliceerd over acht opgravingen. Veel van deze vondsten zijn te bezichtigen in de kelder van museum Den Aanwas.
 1. Werkgroep Kantklossen
  Om de veertien dagen komen de dames van de kantklosgroep bij elkaar in heemhuis ’t Kwartier aan de Binnenweg in Hoogerheide. Er is een middaggroep en een avondgroep.
 2. Werkgroep evenementen
  Zij zijn actief betrokken bij de inrichting van de jaarlijkse thematentoonstelling. In 2016 was het onderwerp Woensdrecht als grensgemeente.
 3. Werkgroep Distributie
  Deze groep telt 14 leden. Zij zorgen ervoor dat de Tijdingen en de brieven bij de leden terechtkomen.
 4. Website en Facebook
  De webmaster is Sebastian Schauenburg. Hij heeft de website opgezet. De inhoud wordt verzorgd door het bestuur. Dit  geldt ook de Facebookpagina.