’t Kwartier / heemtuin

Contactpersoon:
150324_003

vacature   150324_002 Heemhuis ’t Kwartier, Binnenweg 33 Hoogerheide, is voor vele activiteiten van heemkundekring Het Zuidkwartier de thuisbasis. De werkgroepen Fotografie, Genealogie, Dialecten, Documentatie en Oude handwerktechnieken hebben daar regelmatig hun bijeenkomsten. De mensen van de werkgroep ’t Kwartier / heemtuin, Rien Huijps en Anton de Jong,  onderhouden de tuin en doen klusjes. De heemtuin wordt geleidelijk aan opnieuw ingericht.

 

vlnr Anton de Jong, Bert Janssens en Rien Huijps

   

Het bestuur vergadert er regelmatig en elke maandagmorgen om tien uur is het ”Praatmorgen” onder leiding van Jan van Elzakker. Elke eerste zondag van de maand, ook om tien uur, kan iedereen daar gaan bijkletsen.  Om het jaar komen alle kleutergroepen op bezoek en worden dan opgevangen door de werkgroep CuKidS. Binnenkort wordt het ook mogelijk om met een kleine groep geïnteresseerden het heemhuis te bezoeken voor een rondleiding in het huisje en de tuin. Datum en tijdstip dienen wel ruim vooraf te worden afgesproken met de beheerder of met iemand van het bestuur.

(Klik op de foto’s om de foto te vergroten)

101017_037 101017_040       101017_042 101017_049       101017_039

phoca_thumb_l_juni 2009 4      phoca_thumb_l_0010 k

De geschiedenis van het heemhuisje In de 19e eeuw, vanaf ongeveer 1850, kochten veel arbeiders een stukje heidegrond, omdat die erg goedkoop was. Deze werd ontgonnen en als het mogelijk was, werd er een huisje opgebouwd. De Heide in Hoogerheide-Woensdrecht was een veengebied omgeven door Raadhuisstraat-Kromstraat-Matthias Wolffstraat-(Smallestraat)-Verlengde Duinstraat en Duinstraat. Het Lucasplein hoorde daar niet bij. Daar schoot het Woensdrechtse gilde Sint Sebastiaan op de Wip. Ons arbeidershuisje het Kwartier, Binnenweg 33, lag dus ook in dat gebied, dat toen overigens bij Woensdrecht hoorde. Veel van onze voorouders hebben in dergelijke huisjes geleefd. De grond waarop het huisje staat werd ca. 1850 gekocht van de gemeente Woensdrecht. De grond is gelegen in het gehucht het Heike. Dit is het gebied dat omsloten wordt door Raadhuisstraat-Prins Benhardstraat-Wouwbaan. De grond verwisselde meerdere malen van eigenaar. In 1868 koopt Jacobus Hugens het perceel van zijn vader. Hij trouwde in 1870 met Johanna Hoeckx. In 1879 heeft de stichting van het huis plaatsgevonden. Ze kregen zeven kinderen, waarvan de laatste vier in het huisje zijn geboren. Ze woonden daar dus met negen personen! En natuurlijk zonder elektriciteit, gas en waterleiding. In 1933 kwam er elektra en in de jaren zestig water. De jongste dochter, Antonetta, krijgt het huis toebedeeld op voorwaarde dat haar moeder mocht blijven wonen en  kosteloos werd verzorgd. Zij verzorgde echter ook de zoon van haar zus, tevens haar petekind, Antonius Borremans. In haar testament liet zij het huis en de gronden aan hem na. Vanaf 1962 tot 1979 heeft Antonius het huisje verhuurd. De familie Borremans heeft in de periode 1971 – 1981 plannen ontwikkeld voor nieuwbouw op die plaats, maar deze zijn nooit gerealiseerd kunnen worden. Ook al omdat sloop van het huisje Antonius Borremans aan het hart ging, besloot de familie om te zien naar andere huisvesting. In 1979 kwam het huisje leeg en dreigde in verval te geraken. Heemkundekring het Zuidkwartier toonde belangstelling voor dit arbeidersmonument en sloot in 1982 een bruikleenovereenkomst met de familie. Met veel steun van particulieren en de gemeente werd het huisje gerestaureerd en op 15 september 1984 officieel geopend. Het kreeg de naam Het Kwartier. (Alle gegevens zijn, met toestemming, ontleend aan de uitgave Kleine geschiedenis van “Het Kwartier” door M.J.A. Schoutens)

Elke maandagmorgen om 10 uur: Praatmorgen

2015jj0129       2015jj0130

De kleuters op bezoek in het kader van Cukids:

2013jj0079 2013jj0081       2013jj0088 2013jj0092       2013jj0089

Rijksmonument:
’t Kwartier is sinds 18-12-2001 een beschermd rijksmonument. Waarom dat zo is, kunt u lezen in onderstaande Waardering. Daaronder kunt u het hele document openen. 
Knipsel monument het kwartier 3

(Klik op de documenten om te vergroten)

 Knipsel monument het kwartier 2Knipsel monument het kwartier 1