de Tijding

Kopij inleveren bij:

Mevr. F. Stoutjesdijk – Jansen   Knipsel Tijding 2015-1
Aanwas 40
4641 JJ Ossendrecht
0164  67 25 63
frankastoutjesdijk@gmail.com

of bij:
mariarosskamp@planet.nl

U kunt alle verschenen Tijdingen, met uitzondering van de laatste twee jaargangen, op deze website raadplegen.
Ga naar Documenten > Tijding

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

‘Tijding’ is het periodiek van heemkundekring het Zuidkwartier en verschijnt 3x per jaar. De eerste Tijding verscheen, een jaar na de oprichtingsvergadering van de HKK, op 1 april 1978.

Knipsel kaft Tijding 78-1

Sinds dit eerste nummer zijn ongeveer 5800 pagina’s gepubliceerd over heemkundige onderwerpen.
De Tijdingen werden gretig ontvangen. Het aantal leden steeg daardoor tot ruim boven de 500.

 

Het eerste artikel is van de hand van Huub Juyn en gaat over de zandgronden van ’t Zuidkwartier.
Hij gebruikt daarin als eerste de term Brabantse Wal.
Dat begrip heeft intussen een enorme vlucht genomen.

 

De oprichting van HKK het Zuidkwartier was een initiatief van Fons Pijnen en Jan van Elzakker. Zij waren er van begin af aan van overtuigd dat een eigen tijdschrift de bindende factor moest vormen tussen de leden. Al op de eerste bestuursvergadering presenteerde Kobus Rijsdijk, leraar tekenen op de Edward Jenner mavo in Hoogerheide, een kant en klaar ontwerp voor de omslag van het blad. In de eerste redactiecommissie zaten o.a. Fons Pijnen (voorzitter HKK),  Jan van Elzakker (secretaris HKK), Kobus Rijsdijk en Piet Sloven. Ook Cor van Opdorp en Jac van den Bussche verleenden toen reeds hun medewerking.

In de loop der jaren heeft de Tijding een paar gedaanteveranderingen ondergaan:

Van 1981 – 2004

Knipsel Tijding 2014-1 Knipsel kaft Tijding 2004-1

 

 

 

 

 

 

Sinds 2005

Knipsel kaft Tijding 2005-1 nieuw

Klik op onderstaande link om een overzicht te openen van de inhoud van alle verschenen Tijdingen:

INHOUD TIJDINGEN

WAT HEEFT DE TIJDING TE BIEDEN?

Een greep uit de Tijdingen van de laatste tien jaar.

(Klik op de plaatjes om te vergroten)

Knipsel een dorp vol cafeetjesIn Tijding 2004-2 staat de eerste aflevering van de roemruchte serie van Jac van den Bussche: Een dorp vol cafeetjes. De geschiedenis van die cafeetjes dient als kapstok voor de geschiedenis van Ossendrecht. In Tijding 2015-1 staat aflevering 23. Samen met John van Dooren maakte hij ook een zevental films over dit onderwerp. Deze waren allemaal zeer succesvol.

 

 

 

Jac van den Bussche heeft vele artikelen voor de Tijding geschreven. In Tijding 2011-3 stond: Onze polderjongens en de waterwerken.

Knipsel onze polderjongens 1 Knipsel onze polderjongens 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook van de hand van Jac van den Bussche is het artikel over Herstellingsoord Dennenheuvel in Tijding 2012-1.

Knipsel herstellingsoord

Knipsel herstellingsoord 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere vaste leverancier van kopij is Jan van Elzakker.

(Klik op de plaatjes om te vergroten)

In Tijding 2010-3 stond het aangrijpende, zeer persoonlijke artikel
Het verdrongen drama over de verschrikkelijke ramp die de boerenkapel van  fanfare de  Scheldezonen trof bij de carnavalsoptocht van 1961 in Bergen op Zoom. 

Knipsel het verdrongen drama 1Knipsel het verdrongen drama 2Knipsel het verdrongen drama 3

 

 

 

 

 

 

Ook van de hand van Jan van Elzakker is het artikel over Marcel Moors
in Tijding 2011-1.

Knipsel marcel moors 1      Knipsel marcel moors 2

Knipsel marcel moors 3

Enkele cartoons van Marcel Moors

 

 

 

 

 

 

 

 

In Tijding 2015-1 staat de vijfde aflevering van de serie Perikelen rond de gemeenteschool van Woensdrecht. De eerste stond in Tijding 2013-3.

Knipsel perikelen 1 Knipsel perikelen 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaste rubrieken

(Klik op de plaatjes om te vergroten)

In elke Tijding staat een artikel Schatten in ons museum, verzorgd door de museum-werkgroep.

Knipsel schatten in ons museum 1 Knipsel schatten in ons museum 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De werkgroep Dialecten levert zeer regelmatig een verhaal in het dialect.

Hieronder een verhaal van Willy Groffen en één van Jan Luysterburg.

Knipsel dialect Willie g.Knipsel dialect Willie g. 2

Knipsel keneene 1 Knipsel keneene 2

 

Vele andere schrijvers hebben in het verleden bijdragen geleverd aan onze verenigings-kroniek. Als u  klikt op de link INHOUD TIJDINGEN ziet u een overzicht van alle gepubliceerde artikelen en de auteurs ervan.

Nog twee voorbeelden:

In Tijding 2014-2 het artikel                                In Tijding 2015-1 het artikel
De smokkel en de elektrische draad        Zij vielen uit Gods hand
door Eugène Jansen.                                              door Willem de Weert

Knipsel de smokkel en...        Knipsel whiskey

WIE MAKEN DE TIJDING?

Naast de auteurs zijn de mensen van De redactieraad onmisbaar voor de totstandkoming van de Tijding. Daarin zitten:
– Franka Stoutjesdijk
– Maria Rosskamp
– Jopie Daalmans
– Jan van Elzakker
Verder regelt bestuurslid Cor Cleeren alles met de drukker.