Bestuur

Het bestuur van de heemkundekring bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Vacant

voorzitter@hkk-zuidkwartier.nl

Vice-voorzitter
Vacant

Secretaris
Mevr. E.M.P. (Esther) Cleeren
Museum Den Aanwas
Aanwas 29,
4641 JE Ossendrecht
0164 606758
secretaris@hkk-zuidkwartier.nl

Penningmeester
(ledenadministratie)
Dhr. J. (John) Mathijssen
Calfven 69
4641 RC Ossendrecht
06 57336085
penningmeester@hkk-zuidkwartier.nl

Bestuurslid
Dhr. C.P. (Cor) Cleeren
Pastoor Dierickstraat 17
4645 EK  Putte
0164 603533
cormar6565@gmail.com

Bestuurslid 
Vacant

Bestuurslid
Vacant