Archeologie

Contactpersoon:

Vacature:
Email naar:
secretaris@hkk-zuidkwartier.nl

 

 

(Klik op de afbeeldingen om  te vergroten)

Van de volgende archeologische opgravingen door de Werkgoep Archeologie zijn artikelen in de Tijding verschenen:

1988/3 – Fort St. Martijn op Hoogerwerf,
Knipsel archeologie 1                  door Eugène Jansen

 

 

 

 

 

 

1990/1  – Schatten uit de polder I, door K.J. Rosskamp.
lederen trip (schoentje) uit de 15e  eeuw, gevonden aan de Aanwas nr. 4

160406_031

1990/2 – Vroeg Karolingisch maaltijdafval uit
Knipsel archeologie 3Woensdrecht, door Th. de Jong                                (Rijzende  weg)

 

 

 

 

 

1990/3 – Opgraving aan de Peeberg te Ossendrecht, door K.J. Rosskam.
(Karolingisch aardewerk).

Knipsel archeologie 4 1991/2 –  Religieuze sporen uit oud-Ossendrecht,  door L. Hopstaken
(heiligenbeeldje en pelgrimstekens uit de middeleeuwen in de expositie in de kelder).

160406_035

1992/3 –  Vondsten in Woensdrecht en het  sluisje in de Oud-Hinkelenoordpolder, door A.J. Pijnen.

2000/2 – De opgraving en het archeologisch onderzoek  van een boerderij (17e eeuw) in  de  Zuidpolder van Ossendrecht  (overstroming in 1682), door Eugène Jansen.
Fraaie vondsten in een  aparte vitrine en foto-reportage in de kelder.  Aparte  publicatie van Eugène Jansen “Dickmaels voor quaat” (tevergeefs).

150912_070

160406_030

160406_028

160406_027

2003/2 – Van pottenbakkersafval tot zilveren florijnen,
door A. Raats en P. van  Oevelen.

A. Raats en P. van Oevelen Samenvatting van het artikel in de Tijding.
De werkgroep archeologie had toestemming gevraagd en gekregen bodemonderzoek te doen bij de sloop van het pand Ossendrechtseweg 26 te Hoogerheide.  Adrie Raats zou aanwezig zijn bij de sloop van de funderingen.De snelheid waarmee de funderingen uit de grond werden gehaald en afgevoerd, maakten het onmogelijk een goed onderzoek uit te voeren. Bij een normaal archeologisch onderzoek was de grond onder het koetshuis zorgvuldig laagje voor laagje onderzocht op aanwezige sporen en waren er meer aardewerkfragmenten verzameld.
Op vrijdag 30 augustus waren de funderingen verwijderd. Piet van Oevelen van de werkgroep archeologie zou op maandag 2 september het terrein met een metaaldetector onderzoeken. De eerste 35 zilveren munten werden al snel gevonden op de plaats van het koetshuis. Omdat een metaaldetector slechts tot een diepte van ca 30 cm reageert, werd in overleg met de gemeente, besloten de grond af te graven met een graafmachine. De vondst werd nog geheim gehouden. Op deze manier werden op woensdag 4 september nog 18 zilveren florijnen gevonden.

160406_003   160406_005

De munten zijn afkomstig uit Groningen, Kampen, Deventer, Zwolle, Nijmegen, Overijssel en Zurphen. De jaartallen zijn van 1683 t/m 1692.
Mogelijk zijn  de munten in de periode van het beleg van Bergen op Zoom in 1747 verstopt om ze uit de handen van plunderende Franse soldaten te houden.
Bij de munten zijn ook scherven aardewerk en steengoed uit de 18e eeuw gevonden.

160406_005a

De munten zijn door het Rijks Penningenkabinet te Leiden geconserveerd en beschreven. Ze zijn te bewonderen in de tentoonstellingsruimte van de werkgroep Archeologie in de kelder van museum Den Aanwas in Ossendrecht.

                      2015jj0322

hkkzkw0047          hkkzkw0054

Adrie Raats en Piet van Oevelen                    Eugène Jansen, Piet van oevelen  en Karin Sion

 (Klik op de foto’s om  te vergroten)

Veel van deze vondsten zijn te bezichtigen in de kelder van museum Den Aanwas in Ossendrecht.

140420_043

160406_018a          160406_013

150912_062          150912_063

160406_032          150912_064

160406_016

 

150912_066          150912_067

160406_007          160406_008

160406_009          160406_010

160406_011

160406_023    160406_020

150912_068

160406_021   160406_026                         160406_025          160406_024