Nominatie Promotieprijs 2018 Gemeente Woensdrecht 19 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht heeft afgelopen dinsdag op voordracht van de nominatiecommissie B&B Friendship, Heemkundekring Het Zuidkwartier en Firma Tummers genomineerd voor de Woensdrechtse Promotieprijs 2018. De winnaar van de prijs wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 3 januari 2019 bekend gemaakt.

De door de gemeenteraad ingestelde nominatiecommissie bestaande uit René Adriaansen (raadslid ABZ), Thierry de Heer (raadslid D66), Frank Dingemans (vanuit de bevolking) en voorzitter Steven Adriaansen (burgemeester) heeft dit jaar 11 voordrachten beoordeeld. De commissie was unaniem van oordeel de B&B Friendship, de Heemkundekring Het Zuidkwartier en de firma Tummers een nominatie verdienen.

Het college heeft deze voordracht overgenomen. “Het zijn drie sterke nominaties. De drie genomineerden zijn geworteld in de Woensdrechtse samenleving waarbij vele vrijwilligers en medewerkers vanuit onze gemeente betrokken zijn”, aldus burgemeester Steven Adriaansen.

De prijs

De ‘Promotieprijs gemeente Woensdrecht’ moet gezien worden als een soort van waardering, aanmoediging en of stimulering voor een persoon, instantie, vereniging of bedrijf uit de gemeente Woensdrecht. De gemeentelijke promotieprijs, die dit jaar voor de 15e keer wordt uitgereikt, bestaat uit een oorkonde en een speciaal vervaardigd glazen sculptuur. Het grote kunstwerk welke een vaste plaats in de centrale hal van het gemeentehuis heeft, wordt als wisseltrofee aangeboden.

De nieuwjaarsreceptie vindt dit jaar plaats op donderdag 3 januari 2019 in de centrale hal van het gemeentehuis. Iedereen is vanaf 19.30 uur van harte welkom.