Museum / Cukids

Contactpersoon:

Mevr Olga Jansz
Langeweg 7
4641 RA Ossendrecht
06-11044486
secretaris@hkk-zuidkwartier.nl

Museum Den Aanwas, Aanwas 29, Ossendrecht

ossend2115

De leden van de werkgroep museum hebben een uitgebreid takenpakket:

 • Er zijn gastheren en gastvrouwen
 • Er moet ook schoongemaakt worden
 • Alles wordt genummerd, beschreven en gefotografeerd
 • Veel werken ook mee aan het project Cukids, waarover hieronder meer.
  Zij begeleiden en informeren de leerlingen van de basisschool als die op bezoek komen in het museum of het heemhuisje.
  Bij het project Cukids zijn ook begeleiders die niet bij de werkgroep museum horen.

CuKidS staat voor Cultuur en Kunst in de School en is het kunstmenu voor alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente. Het kunstmenu omvat kunst en cultuur in al haar facetten. De disciplines die deel uitmaken van het kunstmenu zijn: theater, muziek, dans, beeldend, literatuur, foto- video- en film, cultuurhistorie, erfgoed en kunstbeschouwing.

Elke groep van de basisschool in Woensdrecht krijgt elk leerjaar drie culturele activiteiten aangeboden: een cultureel-historische activiteit, een kunstbeschouwelijke activiteit en een muzische activiteit.

De heemkundekring verzorgt drie activiteiten voor de basisschool in het kader van Cukids:

 1. Het project Jet en Jan voor groep 5. Tussen oktober en mei bezoeken alle groepen 5 het museum. Van te voren hebben zij een leskoffer van de HKK in de klas gehad.
 2. De kleutergroepen werken met een cyclus van twee jaar: Het ene jaar bezoeken zij museum Den Aanwas in Ossendrecht.
 3. Het andere jaar bezoeken de kleuters het heemhuisje ’t Kwartier in Hoogerheide.

1. Het onderdeel cultuurhistorisch erfgoed voor groep 5 is
    HET PROJECT JET EN JAN

Elk jaar krijgen de leerlingen van groep 5 les over het leven 100 jaar geleden, zeg maar de tijd van de grootmoeder van hun oma. In de lessen maken ze kennis met twee kinderen uit die tijd: Jet en Jan
Alle groepen 5 uit de gemeente brengen daarna een bezoek aan museum Den Aanwas in Ossendrecht, nu eens niet om te kijken, maar om wat te gaan doen!

(Klik op een foto om te vergroten)

150521_002      150521_003

Na de ontvangst in het cafeetje van het museum, waar nog eens ingegaan wordt op het geleerde op school en wat een museum nu eigenlijk is, gaan de kinderen zes activiteiten uitvoeren die voor Jet en Jan 100 jaar geleden heel gewoon waren:

Bikkelen

150521_004      150521_025

Kousen stoppen

150521_005       150521_006

Wegen

150521_008      150521_009

Koffie malen

150521_010      150521_019

Wassen

150521_012      150521_015

Schrijven op een lei

150521_016      150521_014

(Leerlingen van juf Inge de Jong van basisschool De Meulerakkers uit Ossendrecht)

Zoals op de foto’s te zien is, worden de begeleidende moeders goed ingeschakeld. Tot slot komen de kinderen terug in het cafeetje en wordt alles nabesproken.

2. De kleuters op bezoek in museum Den Aanwas in het kader van Cukids:

Alle kleutergroepen van de Zuidwesthoek bezoeken om het jaar in oktober museum Den Aanwas in het kader van het project Cukids: Ot en Sien. In kleine groepjes krijgen zij veel te horen en te zien over alles wat in het museum te bekijken valt. Een grote groep vrijwilligers van de heemkundekring zet zich hier wekenlang voor in.

(Klik op een foto om te vergroten)

Ontvangst in het cafeetje. Daar worden de kinderen in groepen verdeeld. Elke groep krijgt een begeleider van de werkgroep Museum/Cukids en gaat langs een aantal vaste onderdelen van het museum.

2014jj0111          2014jj0110

Twee emmertjes water halen……                              Zulke schaatsen hadden ze vroeger.

2014jj0109          2014jj0101

Messen slijpen.                                                            Strijkijzers op de plattebuis

2014jj0100          2014jj0097

Zo groot was Paulientje!                                           De baby in de kakstoel.

2014jj0094

Het Dorpsplein op de ambachtenzolder.

2014jj0091      2014jj0095

De bakker aan het Dorpsplein.

2014jj0085        

In de stijlkamer. Wat een mooi servies!               De waterpomp boven de gootsteen.

         2014jj0115

Wat zit er in de linnenkast?                                    Bij de smid.

Klik op de thumbnail hier rechts voor nog meer foto’s:         COPYRIGHT F.KLAASSEN

3. De kleuters op bezoek in heemhuis ’t Kwartier in het kader van Cukids.

Ook om het jaar bezoeken de kleuters het arbeidershuisje in Hoogerheide. Zij kunnen
dan ervaren hoe de mensen een eeuw geleden woonden en leefden.

(Klik op een foto om te vergroten)

2013jj0079 2013jj0081       2013jj0088 2013jj0092       2013jj0089

Klik op de thumbnail hier rechts voor nog meer foto’s:              2013jj0084 - kopie