West-Brabants dialectencafé 21 juni 2018

West-Brabants Dialectcafé blijkt doorslaand succes

Al enkele jaren organiseert heemkundekring Halcherth uit Halsteren twee keer per jaar in Hof van Ram het Alters en Straots Dialectcafé (ook voor de buurdialecten). Bij dialectliefhebbers uit Halsteren, maar ook uit Bergen op Zoom en de gemeente Woensdrecht genoten deze bijeenkomsten al snel enige faam. Groot was dan ook de teleurstelling, toen de organisatoren aangaven, dat ze inmiddels te weinig mankracht hebben om dit leuke ontmoetingsmoment in stand te kunnen houden.
Het plan om het evenement op te heffen bleek echter onmiddellijk een nieuwe uitdaging. Heemkundekring Het Zuidkwartier uit Woensdrecht, Dialectgenootschap De Berregse Kamer uit Bergen op Zoom, Heemkundekring Halcherth en Heemkundekring De Steenen Kamer uit Steenbergen staken onmiddellijk de koppen bij elkaar om ervoor te zorgen dat het Dialectcafé niet werd opgeheven maar juist uitgebreid. Besloten werd om de naam te wijzigen in West-Brabants Dialectcafé en het beurtelings te organiseren in Halsteren, Woensdrecht, Bergen op Zoom en Steenbergen.

Programma
De formule blijft ongewijzigd, al staat het elke organisator natuurlijk vrij om er een eigen tintje aan te geven. De bezoekers krijgen bij binnenkomst gratis koffie of thee met een koekje aangeboden. Daarna kan iedereen die een verhaal of gedicht wil voorlezen of een lied wil zingen zich aanmelden. De enige eis: het moet dialect zijn. Mensen die alleen maar willen kijken en luisteren zijn eveneens van harte welkom, maar zonder voordrachtjes is er natuurlijk geen programma. Dan volgt de pauze, waarin een consumptie kan worden gekocht. Na de pauze is er een dialectquiz, waarbij de winnaar trots met eeuwige roem naar huis kan.

Humor
Op donderdag 21 juni 2018 was het dan zover. In Hof van Ram werd voor het eerst het West-Brabants Dialectcafé gehouden. En het werd een doorslaand succes. Er waren amper stoelen genoeg om alle bezoekers een zitplaats te bezorgen. De sfeer zat er meteen al goed in en dat is de hele avond zo gebleven, uiteraard vooral door de kwaliteit van het gebodene. Frans Nefs beet het spits af met een kostelijk verhaal over Pater Alexander en de Heilige Blasius. Het dorpsplatform van Woensdrecht heeft overigens inmiddels besloten om dit verhaal in te lijsten en op te hangen in de parochiekerk van Woensdrecht. Paul Asselbergs bracht met zijn bekende humor zijn gedicht Berregs Telefoonboek en zijn verhaal De Brabantse Wal voor het voetlicht. Jan Luysterburg had met Vroeger is nouw nie een serieus verhaal over een demente oudere, dat toch een feest van herkenning was en menige glimlach ontlokte. Edy Minnebach breide een verrassend einde aan zijn Rèès omwoog naar de top van de Alpe d’HuZes. Brigit Bakx had een tragikomisch verhaal over Ko Wa’kzeggewou en Jan van Elzakker bleek met zijn verhaal over Trekpèèrde meteen ook het publiek een portie huiswerk te hebben opgegeven voor de volgende bijeenkomst.

Toekomst
Er was ook volop muziek. Het mannelijke deel van De Glacis werd herenigd met Frans Nefs om samen als het Trio De Schans heemkundige liedjes ten gehore te brengen, die zich qua onderwerp uitstrekten over Steenbergen, Lepelstraat, Halsteren, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Daarnaast was er het gelegenheidstrio van Ko van Ome Ko dat een muzikale ode aan hun woonplaats bracht. Tot slot was er de quiz; maar liefst zestig meerkeuzevragen, gelijkelijk verdeeld over de dialecten van Bergen op Zoom, Halsteren en Woensdrecht. De winnares bleek er 54 goed te hebben beantwoord, wat werkelijk een prestatie van formaat mag worden genoemd. Het programma liep een half uur uit, maar daar had niemand een probleem mee. Met een nagenietende glimlach op het gezicht keerden de bezoekers huiswaarts. De meesten met het vaste voornemen om ook het volgende West-Brabants Dialectcafé, op 27 september 2018 in de zaal van Hotel Dekkers in Ossendrecht, bij te wonen. Alle lezers van Brabants en andere dialectliefhebbers zijn daar van harte welkom.

Jan Luysterburg