West-Brabants dialectencafé 27 september 2018

Leuk, ontspannend, prachtig, leerzaam

Ossendrecht – Het West-Brabants Dialectcafé, dat donderdag 27 september jongstleden werd gehouden in de zaal van Hotel Dekkers te Ossendrecht en was georganiseerd door Heemkundekring Het Zuidkwartier, trok een vijftigtal bezoekers. Dit aantal stemde voorzitter Jan Luysterburg tot grote tevredenheid, want hij had veel afmeldingen ontvangen vanwege vakantie en ziekte. Er waren naast mensen uit de streek bezoekers vanuit Zundert, Rucphen en Roosendaal, zodat de naam van de dialectavond eer werd aangedaan. Na afloop hadden de bezoekers veel complimenten: ze hadden genoten.

Vrolijk
Onder de bezoekers bevonden zich elf mensen die zich aanmeldden voor het voorlezen van een verhaal of een gedicht, of het zingen van een lied. Zeer passend was de opening door zangeres/schrijfster en winnares van de Zachte G Adri Hoppenbrouwers (afkomstig uit Zundert, maar woonachtig in Rucphen); zij zong het lied ’Ik praot plat’. Dat dit aanvankelijk niet van een leien dakje ging (Adri had de cd met de muziek thuis laten liggen) werd niet als hinderlijk ervaren. Integendeel, er ontstond een vrolijke stemming.
Wie Bergenaar Paul Asselbergs kent, weet dat bij zijn verhalen die stemming alleen maar vrolijker wordt. Dat was ook nu weer het geval.
Jaantje Hack uit Halsteren beschreef hoe zij altijd weer een baas of een aantal bazen boven zich had, totdat ze trouwde.
Frans van der Sande uit Ossendrecht beschreef zijn belevenissen met een konijn dat bij hem niet lang welkom was als vakantiegast.
Edy Minnebach uit Hoogerheide had een kluchtig verhaal over een intelligente, maar ook excentrieke oude man, die jonge borreltjes spaarde.

Ontroering Elly de Jong vertelde op rijm hoe zij als meisje de zolder was opgekropen om zo veel mogelijk rommel op te ruimen, maar dat daar uiteindelijk niets van terechtkwam.
Frans Nefs uit Halsteren had uit zijn archief een vrolijk gedicht opgediept over een boerenechtpaar dat zijn schaapjes op het droge heeft.
Joost Gabriëls uit Bergen op Zoom las het Gròòt Berregs Diktee van 2011 voor, destijds geschreven door Cees van Broekhoven. Joost had dit diktee namelijk gewonnen.
Rie Roks uit Halsteren ontroerde iedereen met haar vertelling over de drie moeders die zij heeft gehad en de moeder die ze later zelf is geworden. Een prachtig autobiografisch verhaal, dat menigeen de tranen in de ogen deed springen.
Jan van Elsakker uit Hoogerheide herinnerde iedereen aan het ‘huiswerk’ dat hij de vorige keer had opgegeven en las daarna drie verhalen voor die de perikelen rond het dekken van een rutse geit door een bok als thema hadden.
Dick van der Poel tenslotte haalde een vrolijke jeugdherinnering op.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dialect2-31-200x300.jpg Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is dialect2-29-200x300.jpg  

Quiz Na de pauze was er een quiz, bestaande uit 20 meerkeuzevragen in het dialect van Bergen op Zoom, 21 vragen in het Halsters en twintig in de dialecten van Woensdrecht. De vragen waren op Calfven gratis gedrukt door een sponsor. Iedereen deed zijn uiterste best om de toch wel moeilijke vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, al werd er ook vaak gelachen om de humor in de aangeboden alternatieven. Uiteindelijk bleken er drie deelnemers uit te komen op 58 goede antwoorden, te weten Coba Verbogt uit Halsteren en Willy Groffen en Dick van der Poel uit Hoogerheide. Naast ’eeuwige roem’ verwierven zij daarmee ook een prijsje, dat voor dat doel was geschonken door Paul Asselbergs.

 

Omstreeks half elf togen de bezoekers met een goed gevoel huiswaarts, hoewel sommigen er de voorkeur aan gaven om nog een tijdje na te kaarten.
Het volgende West-Brabants Dialectcafé, dat wordt georganiseerd door Dialectgenootschap De Berregse Kamer, vindt plaats op 13 december 2018 in Het Zwijnshoofd te Bergen op Zoom.

Jan Luysterburg /  foto’s Jan Hommel