ALV

Hier kunt u alle bestanden vinden omtrent de Algemene Leden Vergadering.

Agenda ALV 2015

Jaarverslag 2014

notulen ALV 2014

Agenda ALV 2016

Jaarverslag 2015

notulen ALV 2015

notulen ALV 2016

Jaarverslag 2016

Agenda ALV 2017

Begroting 2017 en Jaarrekening 2016